หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > ตารางเดินรถสายเหนือลาว
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
ตารางเดินรถสายเหนือลาว

 

รถโดยสารภาคเหนือ ประเทศลาว 1     รถโดยสารภาคเหนือ ประเทศลาว 2         

การเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศลาว เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะเมืองวังเวียง และเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง นอกจากนั้นจุดหมายปลายทางในเมืองอื่นๆ ก็เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน Louangprabang.netได้รวบรวมตารางเวลาเดินรถโดยสารประจำเมืองต่างๆ ทางภาคเหนือของประเทศลาว เพื่อเป็น Guideline สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ทัวร์ลาวเหนือด้วยตัวเอง

หมายเหตุ 

- ข้อมูลด้านล่างนี้ ทีมสำรวจเส้นทางของ Louangprabang.net ได้เก็บรวบรวมจากสถานีรถโดยสารตามเมืองต่างๆ ทั่วแขวงภาคเหนือของลาว แต่ข้อมูลที่สำคัญๆ เช่น ราคาค่าโดยสาร, เวลาในการออกรถ, จำนวนเที่ยวรถในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่น ราคาน้ำมัน, จำนวนผู้โดยสาร, ฤดูกาล ฯลฯ

- ระยะทางที่แสดงเป็นระยะทางโดยประมาณ

- ถนนในประเทศลาว โดยเฉพาะทางภาคเหนือ จะแคบและคดเคี้ยวไปตามภูมิประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีถนนที่ได้รับการลาดยางแล้วเป็นส่วนน้อย ถนนส่วนใหญ่ยังเป็นทางลูกรัง โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างเมือง-เมือง (ตำบล) ดังนั้นจึงใช้เวลาในการเดินทางยาวนานกว่าปกติทั่วๆ ไป

 
 
ตารางรถโดยสารในแขวงภาคเหนือของประเทศลาว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สถานีรถโดยสารสายเหนือ, หลวงพระบาง     สถานีรถโดยสารเมืองวังเวียง, แขวงเวียงจันทน์ 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
สถานีรถโดยสารทางไกลสายเหนือ บ้านดอนนาทอง โทรศัพท์ 030-5262111 

 
                   ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 14.00 น.
 
 
 
 
วังเวียง
(160 กม.)
 
40,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
 
08.00, 10.00, 13.00, 14.00 น.
 
 
50,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
 09.00 น.
 
60,000 กีบ
 
รถตู้
 
 
 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
 06.30, 07.30, 11.00, 13.30, 16.30, 18.00, 19.30 น.
 
 
 
 
 
 
หลวงพระบาง
(400 กม.)
 
90,000 กีบ 
 
 
รถธรรมดา
 
 
06.30, 09.00, 19.30 น.
 
110,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
08.00, 09.00 น.
 
130,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
16.30 น.
 
 
 
ไซยะบุรี
(470 กม.)
 
 
110,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
07.00, 18.30 น.
 
130,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
 
08.00 น.
 
 
ปากลาย
(330 กม.)
 
 
 
90,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
07.00, 09.30, 12.00 น.
 
 
ซำเหนือ
(850 กม.)
 
 
130,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
14.00 น.
 
 
150,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
06.30, 09.30, 16.00 น.
 
 
 
 
 
โพนสะหวัน
(400 กม.)
 
 
90,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
07.30, 19.00 น.
 
110,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
20.00 น.
 
130,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
17.30 น.
 
บ่อแก้ว
(900 กม.)
 
 
210,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
06.45 น.
 
พงสาลี
(819 กม.)
 
 
195,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
08.30 น.
 
หลวงน้ำทา
(700 กม.)
 
 
160,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
 
 
 
 
06.45, 13.45 น.
 
 
 
 
อุดมไซ
(584 กม.)
 
 
 
 
130,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
17.00 น.
 
150,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
16.00 น.
 
170,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 

 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
สถานีรถโดยสารขัวดิน (แสดงเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ) โทรศัพท์ 021-216507
 
 
                   ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
ออกทุกๆ ชั่วโมง
 
 
ท่าลาด
(87 กม.)
 
 
15,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
07.00, 09.30, 13.30 น.
 
 
วังเวียง
(160 กม.)
 
 
20,000 กีบ
 
รถ 2 แถว
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
06.00, 08.00 น.
 
 
กาสี
(238 กม.)
 
 
30,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
09.00, 14.30 น.
 
 
น้ำเทิน
(260 กม.)
 
30,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
 
 
ออกทุกๆ 20 นาที
 
สะพานมิตรภาพลาว-ไทย
(20 กม.)
 
 
 
5,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
 
 
หลวงพระบาง
สถานีรถโดยสารบ้านนาหลวง ถ.สาย 13 แขวงหลวงพระบาง โทรศัพท์ 071-252066, 071-255024 

 
                  ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
 
 
หลวงพระบาง
 
06.30, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 16.30, 18.30 น.
 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
(393 กม.)
 
 
 
100,000 กีบ
 
 
 
รถด่วน (Express)
 
08.00, 09.00, 20.00 น.
 
115,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
หลวงพระบาง
 
08.00 น.
 
วังเวียง
(233 กม.)
 
 
95,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
หลวงพระบาง
 
08.30 น.
 
โพนสะหวัน
(306 กม.)
 
 
85,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
หลวงพระบาง
 
 
09.00, 14.00 น.
 
 
ไซยะบุรี
(111 กม.)
 
 
45,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 

 
 
 
หลวงพระบาง
สถานีรถโดยสารบ้านหนองซาย ถ.สาย13 เหนือ แขวงหลวงพระบาง โทรศัพท์ 071-252729 

 
                   ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
หลวงพระบาง
 
08.30 น.
 
ซำเหนือ
(500 กม.)
 
 
120,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
หลวงพระบาง
 
09.00, 12.00, 16.00 น.
 
อุดมไซ
(194 กม.)
 
 
50,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
หลวงพระบาง
 
09.00 น.
 
หลวงน้ำทา
(310 กม.)
 
 
80,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
 
 
หลวงพระบาง
 
 
 
09.00, 19.00 น.
 
 
 
บ่อแก้ว
(505 กม.)
 
 
135,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
17.00 น.
 
110,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
หลวงพระบาง
 
 
17.00 น.
 
พงสาลี
(426 กม.)
 
 
110,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
 
หลวงพระบาง
 
08.30, 10.30, 12.30 น.
 
 
หนองเขียว
(150กม.)
 
 
35,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
 
 
หลวงพระบาง
 
 
 
 
 
 
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00 น.
 
 
  
 
ปากมอง
(113 กม.)
 
 
25,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
น้ำบาก
(145 กม.)
 
 
30,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
หลวงพระบาง
 
09.00 น.
 
 
เวียงคำ
(196 กม.)
 
 
50,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 

 
 
 
วังเวียง
สถานีรถโดยสารเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ โทรศัพท์ 023-511657, 511341 

 
                   ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
 
วังเวียง 
 
 
 
10.00 น.
 
 
 
หลวงพระบาง
(233 กม.)
 
 
80,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
09.00, 14.00 น.
 
 
90,000 กีบ
 
รถตู้
 
 
 
 
วังเวียง
 
 
 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 14.00 น.
 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
(160 กม.)
 
 
30,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา/
2 แถว
 
 
 08.00, 10.00, 13.00, 14.00 น.
 
 
60,000 กีบ
 
รถด่วน (Express)
 
 
วังเวียง
 
 
 09.00 น.
 
70,000 กีบ
 
รถตู้
 
วังเวียง
 
 
09.30 น. 
 
 
โพนสะหวัน
(205 กม.) 
 
 
90,000 กีบ
 
 
รถตู้
 

 
 
 
บ่อแก้ว
สถานีรถโดยสารเมืองบ่อแก้ว แขวงบ่อแก้ว โทรศัพท์ 084-211659 

 
                  ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
 
บ่อแก้ว
 
 
 
10.00, 14.00 น.
 
 
 
หลวงพระบาง
(505 กม.)
 
 
110,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
17.00 น.
 
 
135,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
บ่อแก้ว
 
 
09.00, 12.30 น.
 
 
หลวงน้ำทา
(187 กม.)
 
 
55,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
บ่อแก้ว
 
 
08.30 น.
 
 
อุดมไซ
(330 กม.)
 
 
80,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
 
บ่อแก้ว
 
 
 
 
11.30 น.
 
 
 
 นครหลวงเวียงจันทน์
(900 กม.)
 
 
 
210,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
250,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 

 
 
 
เชียงขวาง
สถานีรถโดยสารเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง โทรศัพท์ 030-5170148

 
                    ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
 
โพนสะหวัน
 
 
 
07.20, 10.30, 16.30 น.
 
 
 
วังเวียง
(205 กม.)
 
 
140,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
07.40, 19.00 น.
 
 
155,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
โพนสะหวัน
 
 
08.00, 18.00 น.
 
ซำเหนือ
(380 กม.)
 
 
80,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
 
 
โพนสะหวัน
 
 
 
 
 
07.00, 10.30, 16.30 น.
 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 (395 กม.)
 
 
110,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
07.40, 19.00, 20.00 น.
 
 
150,000 กีบ
 
รถแบบ VIP
 
 
โพนสะหวัน
 
 
08.30 น.
 
หลวงพระบาง
 (306 กม.)
 
 
130,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
โพนสะหวัน
 
 
08.30 น.
(ศุกร์และอาทิตย์)
 
 
ปากซัน
 (185 กม.)
 
 
100,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
โพนสะหวัน
 
 
10.00 น.
 
 
ท่าเวียง
 (N/A)
 
 
80,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
โพนสะหวัน
 
 
07.00 น.
(ออกทุกๆ ชั่วโมง)
 
พูคูน
 (178 กม.)
 
 
70,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 

 
 
 
อุดมไซ
สถานีรถโดยสารเมืองไซ แขวงอุดมไซ โทรศัพท์ 081-212217-8

 
                    ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
อุดมไซ
 
 
 
08.30, 11.30, 15.00 น.
 
 
หลวงพระบาง
(194 กม.)
 
 
50,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
อุดมไซ
 
09.00, 12.00 น.
 
 
ปากแบง
(144 กม.)
 
 
35,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
อุดมไซ
 
 
14.00, 16.00 น.
 
 
ปากมอง
 (82 กม.)
 
 
25,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
อุดมไซ
 
 
09.00 น.
 
 
หนองเขียว
 (114 กม.)
 
 
40,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
 
 
อุดมไซ
 
 
 
 
 
 
16.00, 18.00 น.
 
 
 
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 (750 กม.)
 
 
130,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
170,000 กีบ
 
 
รถแบบ VIP
 
 
อุดมไซ
 
 
08.00 น.
 
 
พงสาลี
 (236 กม.)
 
 
65,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
อุดมไซ
 
08.30, 11.30, 15.00 น.
 
 
เมืองขวา
 (105 กม.)
 
 
30,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
อุดมไซ
 
 
08.00 น.
 
 
บ่อเต็น
 (97 กม.)
 
 
35,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
อุดมไซ
 
 
08.00, 11.00, 15.00 น.
 
 
หลวงน้ำทา
 (120 กม.)
 
 
35,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
อุดมไซ
 
 
08.30 น.
 
 
บ่อแก้ว
 (330 กม.)
 
 
80,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 

 
 
 
หลวงน้ำทา
สถานีรถโดยสารเมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา โทรศัพท์ 086-211977                              

 
                     ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
หลวงน้ำทา
 
 
08.30 น.
 
 
พงสาลี
(194 กม.)
 
 
75,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
หลวงน้ำทา
 
 
09.00, 13.30 น.
 
 
บ่อแก้ว
(187 กม.)
 
 
55,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
 
หลวงน้ำทา
 
 
 
 
08.30, 14.30 น.
 
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 (700 กม.)
 
 
160,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
200,000 กีบ
 
 
รถแบบ VIP
 
 
 
หลวงน้ำทา
 
 
 
 
09.00 น.
 
 
 
 
หลวงพระบาง
 (310 กม.)
 
 
80,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
 
85,000 กีบ
 
 
รถแบบ VIP
 
 
หลวงน้ำทา
 
08.30, 12.00, 14.30 น.
 
 
อุดมไซ
 (120 กม.)
 
 
35,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
หลวงน้ำทา
 
 
08.00, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 น.
 
 
เมืองสิง
 (60 กม.)
 
 
22,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
หลวงน้ำทา
 
 
09.30, 12.00 น.
 
 
เวียงภูคา
 (60 กม.)
 
 
22,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 
 
หลวงน้ำทา
 
 
08.00, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 น.
 
 
บ่อเต็น
 (60 กม.)
 
 
22,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 

 
 
 
เมืองสิง
สถานีรถโดยสารเมืองสิง แขวงหลวงน้ำทา โทรศัพท์ - 

 
                   ตารางเดินรถ
 
สถานีต้นทาง
เวลาเดินทาง
สถานีปลายทาง
ค่าโดยสาร
ประเภทรถ
 
เมืองสิง
 
 
08.00, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00 15.30 น.
 
 
หลวงน้ำทา
(60 กม.)
 
 
22,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
เมืองสิง
 
09.00, 11.00, 13.30, 15.00 น.
 
เมืองลอง
(50 กม.)
 
 
22,000 กีบ
 
รถธรรมดา
 
เมืองสิง
 
 
09.00 น.
 
 
เชียงกก
(70 กม.)
 
 
33,000 กีบ
 
 
รถธรรมดา
 

 
 

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page