เลขที่ 16 ถ.สาย 13 เหนือ บ้านห้วยสะเหง้า เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว