ถ.เสดถาทิลาด บ. เชียงยืน ม.จันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ ซิตี้ เซ็นเตอร์, ลาว