ถ.ดอนจันทน์, บ.ธาตุขาว, เมืองสีสัตตะนาค, นครหลวงเวียงจันทน์, ประเทศลาว