กม.3 ถ.ท่าเดื่อ บ้านบึงขยองใต้ เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว