บ้านสีฐานเหนือ ริมแม่น้ำโขง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว