ถ.หมายเลข 7, บ้าน โพนสะหวันใต้, เมืองแปก, แขวง เชียงขวาง, ประเทศลาว