ถ.แห่งบุญ, บ.อานุ, เมือง จันทะบูลี, นครหลวงเวียงจันทน์, ประเทศลาว