111 ถ. พูว่าว, บ้านธาตุหลวง, เมืองและแขวงหลวงพระบาง
Traveler Reviews

No review for this hotel