เลขที่ 10 ถ.สามแสนไท นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
Traveler Reviews

No review for this hotel