บ.ป่งหว้าน, เมืองหลวงพระบาง, แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว
Traveler Reviews

No review for this hotel