บ.ป่าขาม ถ.กิดชะลาด, เมืองหลวงพระบาง, ประเทศลาว
Traveler Reviews

No review for this hotel