หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA 1333L: นครหลวงเวียงจันทน์ 1วัน (เดินทางโดยรถตู้/บัส)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA 1333L: นครหลวงเวียงจันทน์ 1วัน (เดินทางโดยรถตู้/บัส)

นครหลวงเวียงจันทน์ 1 วัน   Luang Prabang 1 Day Tour (ล่องเรือเที่ยวถ้ำปากอู-เล่นน้ำตกตาดกวางซี)

รับ-ส่งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ด่านฝั่งลาว)

Tour Code: LTA1333L

 

 

Lao Coffee Shop, www.louangprabang.net     Luang Prabang morning market, www.louangprabang.net     Pak Ou cave, www.louangprabang.net

Xanghai Village, www.louangprabang.net     Phanom Village / LaosTripAdvisor     Khouang Si waterfall, www.louangprabang.net

 

โปรแกรมทัวร์

พระธาตุหลวง/ประตูชัย/แหนมเนือง เวียดนาม/วัดหอพระแก้ว/วัดสีสะเกด/ตลาดเช้าเวียงจันทน์/ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี

08.00

รถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์) ไกด์บริษัทฯ รอรับคณะฯ ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (ด่านฝั่งลาว)

 

จากด่านสะพานมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายไปเพียง 2.5 กโลเมตร บนถนนท่าเดื่อ จะเป็นที่ตั้งของ “วัดเชียงควน” ภายในมีสวนพระพุทธรูปในศาสนาพุทธและเทวรูปในศาสนาฮินดู รูปลักษณะสวยงามแปลกตา หากมาเยือนนครหลวงเวียงจันทน์แล้ว ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ภายในสวนพระที่วัดเชียงควนแห่งนี้มี พระวิษณุ พระศิวะ พระพุทธรูป และรูปปั้นแปลกๆ อีกมากมาย เมื่อรวมเข้ากับอาคารทรงฟักทองขนาดใหญ่ยิ่งทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น อาคารฟักทองประกอบด้วย 3 ชั้น แทนสวรรค์ โลกมนุษย์ และนรก ชั้นบนสุดมีบันไดเวียนเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์บริเวณวัดเชียงควน สวนสวย และทิวทัศน์บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันวัดเชียงควนแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ชม “วัดหอพระแก้ว” ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต จากนั้นเดินข้ามมาอีกฟากฝั่งถนนเพื่อเข้าชม “วัดสีสะเกด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาว

12.00

บริการอาหารกลางวันในห้องปรับอากาศเย็นสบาย ประเภท “แหนมเนือง เวียดนาม” (มื้อที่ 1) ในร้านชื่อดัง ซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานเป็นที่นิยมจากชาวเวียงจันทน์

13.00

เที่ยวชม “ประตูชัย” สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว จากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

นำคณะฯ นมัสการ พระธาตุหลวง พระธาตุคู่บ้าน-คู่เมือง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครเวียงจันทน์ชมศิลปะสิม หรืออุโบสถแบบล้านช้าง ถ่ายรูปและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

14.30

นำคณะฯ ช็อปปิ้งของฝากจากประเทศลาวที่ “ตลาดเช้าเวียงจันทน์” ซึ่งมีสินค้าราคาถูกนานาชนิด เช่น ผ้าไหม ผ้าซิ่น สินค้าหัตถกรรมที่มำจากไม้ ซีดีเพลง เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือนำเข้าจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และเครื่องเงินแท้ 100%

15.30

ออกเดินทางสู่ด่านชายแดน แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สุรา บุหรี่ น้ำหอม ชอคโกแลตและสินค้าแบรนด์เนมแท้ ที่ “ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี” จากนั้นส่งคณะฯ ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (นฝั่งลาว) เพื่อเดินทางกลับสู่ จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • อาหาร 1 มื้อ ในร้านอาหารระดับมาตราฐาน
 • พาหนะสำหรับการเดินทางตลอดทริป ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถและอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง, ค่าล่วงเวลาทั้งขาเข้า-ขาออก ทั้งฝั่งไทย-ลาว

วิธีการจอง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 30% ของราคารวมทั้งหมด ในวันที่ตกลงจองแพคเกจ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต) และหมายเลขพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกเดินทาง 15 วัน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เอกสารที่ต้องส่งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรูป) และควรมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าขาเข้า-ขาออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารตามจริง)
 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันลงมา ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุสำคัญ

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

  

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง