หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1344FG6 เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (36 หลุม)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1344FG6 เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (36 หลุม)

Golf course package (36 หลุม)

เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืนD-combo package เชียงใหม่-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินการบินลาว

สายการบิน Lao Airlines (Dosmestic)

Tour code: LTA1344FG6

 

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  ประตูชัย/พระธาตุหลวง/วัดหอพระแก้ว/วัดสีสะเกด/ถนนคนเดิน หลวงพระบาง

08.00

รถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์) ไกด์บริษัทฯ รอรับคณะฯ ที่ด่านฝั่งลาว จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนำท่านไปท่องเที่ยวที่ “ประตูชัย” สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว จากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้าน-คู่เมือง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครเวียงจันทน์ชมศิลปะสิม หรืออุโบสถแบบล้านช้าง ถ่ายรูปและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

11.30

บริการอาหารกลางวัน ประเภทแหนมเนืองรสเด็ด เจ้าดังแห่งนครเวียงจันทน์ (มื้อที่ 1)

13.00

นำคณะฯ ไปเที่ยวชม “วัดหอพระแก้ว” ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต จากนั้นเดินข้ามมาอีกฟากฝั่งถนนเพื่อเข้าชม “วัดสีสะเกด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาว

15.00

เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบินลาว (Lao Airlines) ซึ่งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินนานาชาติวัดไต เวียงจันทน์

16.30

ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยสารการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 103

17.15

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง เจ้าหน้าที่ และไกด์บริษัทฯ รอต้อนรับ นำคณะฯ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง เช็คอินที่โรงแรม

19.00

บริการอาหารค่ำในตัวเมืองหลวงพระบาง (มื้อที่ 2)

20.00

หลังอาหารนำท่านเดิน “ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดกลางคืน” (ถนนคนเดินหลวงพระบาง) เปิดตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน จากนั้นเป็นเวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ตักบาตรข้าวเหนียว/ออกรอบเล่นกอล์ฟ ที่สนาม Luang Prabang Golf Club 36 หลุม

05.00

รถตู้ VIP ปรับอากาศ รอรับที่โรงแรม ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธ์เมืองหลวงพระบาง ได้ยินกลองรัวดังกังวาลไปทั่วทั้งตัวเมือง ถือเป็นสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วม “ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว” แด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยๆ รูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง (ค่าทำบุญ ไม่รวมในรายการ เพราะอยากให้ท่านทำบุญ ตามความศรัทธามากกว่าจ้า)

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่ “โรงแรม” (มื้อที่ 3)

07.30

ออกรอบเล่นกอล์ฟ ณ.สนาม Luang Prabang Golf Club (18 หลุม)

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารใน Club House ของสนามกอล์ฟ” (มื้อที่ 4)

13.30

ออกรอบเล่นกอล์ฟ ณ.สนาม Luang Prabang Golf Club (18 หลุม)

เย็น

เดินทางกลับเข้าเมือง นำท่านพักผ่อนและทำธุระส่วนตัวยังโรงแรม-ที่พัก

18.30

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

19.30

ส่งกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อน หรือท่องราตรีเมืองหลวงพระบางได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3  วัดวิชุลนราช/หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง/วัดเชียงทอง/ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี/ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)

08.00

นำคณะฯ เที่ยวชมวัดที่มีรูปทรงเจดีย์แปลกที่สุดในหลวงพระบาง นั่นคือ “วัดวิชุลนราช” เพราะเนื่องจากเจดีย์รูปทรงแตงโมผ่าครึ่งนี้สะดุดตา จนมีชื่อเรียกขานเล่นๆ ของชาวหลวงพระบางว่า วัดพระธาตุหมากโม ที่วัดแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งได้อาราธนาขึ้นมาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่

นำคณะฯ สักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชม พระราชวังเจ้ามหาชีวิตลาว ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม

จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล

11.30

บริการอาหารกลางวันในตัวเมือง (มื้อที่ 7)

13.30

ออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสารการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 102

14.15

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต เวียงจันทน์ เจ้าหน้าที่ และไกด์บริษัทฯ รอต้อนรับ เดินทางสู่ด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 แวะช็อปปิ้งที่ “ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี” จากนั้นเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ส่งคณะฯ ที่ด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (ด่านฝั่งลาว) เพื่อเดินทางสู่ จ. หนองคายโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (VTE-LPQ-VTE, Y Class Only) สายการบินลาว, รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
 • ห้องพักของโรงแรมในหลวงพระบาง จำนวน 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ ในโรงแรม หรือร้านอาหารระดับมาตราฐาน
 • พาหนะสำหรับการเดินทางตลอดทริป ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเล่นกอล์ฟ ที่สนาม Luang Prabang Golf Club 18 หลุม 2 รอบ รวม 36 หลุม (รวมค่าแค๊ดดี้, รถกอล์ฟใช้ภายในสนามและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ เรียบร้อยแล้ว)
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น, ทัวร์ลีดเดอร์ (พูดภาษาไทย)
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันชีวิตจากบริษัทประกันในประเทศไทย วงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่าถุงกอล์ฟ หรือรองเท้าสำหรับเล่นกอล์ฟ หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟ แต่ต้องการติดตามนักกอล์ฟลงไปในสนาม
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมภาษีอากรสำหรับสินค้าหรือของฝากที่ซื้อเกินกว่ากฎหมายกำหนดทุกชนิด หากมีการเรียกเก็บลูกค้าต้องชำระเองตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง, ค่าล่วงเวลาทั้งขาเข้า-ขาออก ทั้งฝั่งไทย-ลาว

การสำรองที่นั่ง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เงื่อนไขและการจอง:

 • เดินทางโดยสายการบินลาวเท่านั้น (Valid on Flight Date Shown Only/Non-Reroute/Non-Refundable)
 • ต้องสำรองที่นั่ง/ออกตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 -11 ปี (นอนร่วมกับผู้ปกครองโดยไม่เสริมเตียง) คิดอัตราค่าบริการ 80% ของราคาแพคเกจเตียงเดี่ยว
 • กรณีลูกค้าต้องการพักต่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเวลาทำการจอง

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง:

 • หากลูกค้าต้องการเลื่อนเดินทาง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง) จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น) ผ่านทางอีเมล์: [email protected] หรือ ทางแฟกซ์: +856 71 260368 (มีค่าธรรมเนียมท่านละ 10 USD. หรือ 400 บาท/ ท่าน)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง คิดอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิก 100% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทาง 7-14 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง คิดอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิก 75% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทาง ตั้งแต่ 14 วันขึ้นไปก่อนถึงวันเดินทาง ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100% (เสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 15 USD. หรือ 600 บาท / ท่าน)
 • กรณีไม่เดินทางตามกำหนด (No Show) คิดอัตราค่าธรรมเนียม 100% ของอัตราค่าบริการ  

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

  

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง