หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1339FGS กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน Exclusive package (36 หลุม กลับไฟล์ทเช้า)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1339FGS กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน Exclusive package (36 หลุม กลับไฟล์ทเช้า)

Golf course exclusive package (36 หลุม)

กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โปรแกรมทัวร์: เวียงจันทน์-วังเวียง 3 วัน 2 คืน รับ-ส่งสนามบินวัดไต

สายการบิน Lao Airlines (กลับไฟล์ทเช้า)

Tour Code: LTA1339FGS

 

 

Golfer Program Bangkok-Luangprabang 3D2N (Lao Airlines) / LaosTripAdvisor     Golfer Program Bangkok-Luangprabang 3D2N (Lao Airlines) / LaosTripAdvisor     Golfer Program Bangkok-Luangprabang 3D2N (Lao Airlines) / LaosTripAdvisor

Golfer Program Bangkok-Luangprabang 3D2N (Lao Airlines) / LaosTripAdvisor      Golfer Program Bangkok-Luangprabang 3D2N (Lao Airlines) / LaosTripAdvisor     Golfer Program Bangkok-Luangprabang 3D2N (Lao Airlines) / LaosTripAdvisor

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  กรุงเทพ-หลวงพระบาง/ออกรอบที่สนาม Luang Prabang Golf Club 18 หลุม/ตลาดกลางคืน

08.00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาท์เตอร์ R แถว R1-3 สายการบินลาว (QV)

10.15

เหินฟ้าสู่หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 643

11.55

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับ นำคณะฯ รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารจีนต้นตำหรับ จากพ่อครัวมณฑลเลียวหนิง (มื้อที่ 1)

13.30

ออกรอบเล่นกอล์ฟ ณ.สนาม Luang Prabang Golf Club (18 หลุม)

เย็น

นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส (มื้อที่ 2) ในหลวงพระบางมีร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นดีหลายแห่ง แต่ร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบางต้องร้านนี้เท่านั้น ที่นี่เป็นร้านค่อนข้างใหญ่ เปิดบริการมาอย่างยาวนาน แต่งร้านเป็นสไตล์โคโลเนียล

ค่ำ

นำชม ตลาดกลางคืน” หรือ “ถนนคนเดินหลวงพระบาง ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือสุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ เลยเจ้า เลือกชม-เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย หลังช็อปปิ้งส่งกลับโรงแรมให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ตักบาตรข้าวเหนียว/ตลาดเช้าท่าเรือเมล์/ออกรอบที่สนาม Luang Prabang Golf Club 18 หลุม/วัดเชียงทอง/น้ำตกตาดกวางซี/โปรแกรมนวดเท้า/จิบไวน์แท้เลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกหรืออิสระท่องราตรีเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

05.00

ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธ์เมืองหลวงพระบาง ได้ยินกลองรัวดังกังวาลไปทั่วทั้งตัวเมือง ถือเป็นสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยๆ รูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง (ค่าทำบุญฯ ไม่รวมในรายการ เพราะอยากให้ท่านทำบุญตามความศรัทธามากกว่าจ้า) นำชม ตลาดเช้าท่าเรือเมล์ ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

07.30

ออกรอบเล่นกอล์ฟ ณ.สนาม Luang Prabang Golf Club (18 หลุม)

12.30

บริการอาหารกลางวัน แบบอาหารลาวหลวงพระบาง ต้นตำรับ ที่ร้านอาหารในตัวเมือง (มื้อที่ 4)

บ่าย

จากนั้นเดินทางไปชม วัดเชียงทอง” วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล

นำเที่ยวชม “น้ำตกตาดกวางซี” ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง


เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเล่นกอล์ฟและการท่องเที่ยว ด้วย โปรแกรมนวดเท้า ที่ร้านนวด-สปาที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง

เย็น

นำท่านพักผ่อนและทำธุระส่วนตัวยังโรงแรม-ที่พัก

19.00

บริการอาหารไทยมื้อค่ำ ที่ร้านอาหารบรรยากาศดีริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 5) หรือนำท่านลงเรือล่องแม่น้ำโขง ชมบรรยากาศเมืองหลวงพระบาง ยามค่ำคืนพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ (Dinner cruise)

หมายเหตุ: โปรแกรมรับประทานอาหารค่ำบนเรือล่องแม่น้ำโขง สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะกรุ๊ปที่มีลูกค้า 6 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

20.00

หลังมื้ออาหารพักผ่อนอิริยาบถ พร้อมจิบไวน์แท้เลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกที่ “ร้าน Wine Bar (เครื่องดื่มทุกประเภทที่ร้าน Wine Bar ไม่รวมในรายการทัวร์) หรือท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3  หลวงพระบาง-กรุงเทพ

05.30

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารอำลาเมืองหลวงพระบาง เจ้าหน้าที่โรงแรมนำท่านเดินทางไปสนามบินนานาชาติ

07.35

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 633

09.15

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-หลวงพระบาง (BKK-LPQ-BKK, Y Class Only) สายการบินลาว , รวมค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 • ห้องพักของโรงแรมในหลวงพระบาง จำนวน 2 คืน
 • อาหาร 6 มื้อ ในโรงแรม บนเรือ ในแบบ VIP Exclusive
 • พาหนะสำหรับการเดินทางตลอดทริป (HYUNDAI STAREK H1) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเล่นกอล์ฟ ที่สนาม Luang Prabang Golf Club 18 หลุม 2 รอบ รวม 36 หลุม (รวมค่าแค๊ดดี้, รถกอล์ฟใช้ภายในสนามและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ เรียบร้อยแล้ว)
 • โปรแกรมนวดเท้า ที่ร้านนวด-สปา ท่านละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันชีวิตจากบริษัทประกันในประเทศไทย วงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่าถุงกอล์ฟ หรือรองเท้าสำหรับเล่นกอล์ฟ หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟ แต่ต้องการติดตามนักกอล์ฟลงไปในสนาม
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมภาษีอากรสำหรับสินค้าหรือของฝากที่ซื้อเกินกว่ากฎหมายกำหนดทุกชนิด หากมีการเรียกเก็บลูกค้าต้องชำระเองตามจริง

การสำรองที่นั่ง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เอกสารที่ต้องส่งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน:

 • สำเนา หนังสือเดินทาง (Passport) อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรูป) และควรมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าขาเข้า-ขาออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 • ลูกค้า ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารตามจริง)
 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันลงมา ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุสำคัญ

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

  

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง