หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1326BL: ห้วยทราย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5วัน 4คืน (เดินทางไปเรือ-กลับรถ)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1326BL: ห้วยทราย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5วัน 4คืน (เดินทางไปเรือ-กลับรถ)

ห้วยทราย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์: 4 วัน 3 คืน หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง เดินทางโดยรถเดินทางไปทางเรือ-กลับทางรถ

Tour Code: LTA1326BL

 

 

 

         

       

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

13.00

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอรับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย (ด่านฝั่งลาว) จากนั้นนำคณะฯ เช็คอิน และเข้าพักที่โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

18.00

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม บรรยากาศริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 1) หลังมื้ออาหารเป็นเวลาอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ถ้ำติ่ง/หมู่บ้านช่างไห หลวงพระบาง

05.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารเก็บกระเป๋า และสัมภาระเดินทางสู่ท่าเรือช้า (SLOW BOAT PIER) เพื่อลงเรือไปหลวงพระบาง

06.30

ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง ด้วยเรือโดยสารแบบเช่าเหมาลำขนาดใหญ่ ระหว่างทางชมวิว-ทิวทัศน์ และทัศนียภาพอันบริสุทธิ์ทั้ง 2 ฝากฝั่งของแม่น้ำโขง, ดูวิถีชีวิตชาวลาวพื้นบ้าน, ถ่ายภาพ, ถ่ายวีดีโอเก็บความประทับใจ ท่านใดชอบร้องเพลงคาราโอเกะ บนเรือของเรามีไว้บริการอย่างจุใจ หรือจะอ่านหนังสือได้ตามอัธยาศัย

12.00

บริการอาหารกลางวันแบบบุปเฟต์บนเรือ (มื้อที่ 3)

14.30

แวะเที่ยวไปชม ถ้ำติ่ง เข้าชม “ถ้ำติ่งล่าง” และถ้ำติ่งบนที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมน้ำโขง เมื่อเข้าไปในถ้ำจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพันๆ องค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ-ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางอย่างไม่เสื่อมคลาย

จากนั้นเที่ยวชมกรรมวิธีการต้มเหล้าพื้นบ้านที่ หมู่บ้านช่างไหซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณ และปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง

ได้เวลาพอสมควรรถของบริษัทฯรอ ต้อนรับคณะฯ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบางเพื่อเข้าเช็คอินยังโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

19.00

บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารในตัวเมือง (มื้อที่ 4)

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนอิสระหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว/ตลาดเช้าท่าเรือเมล์/ชิมกาแฟลาวรสเลิศ/วัดใหม่/พระราชวังหลวงพระบาง/วัดแสน/วัดเชียงทอง/น้ำตกตาดกวางซี/วัดป่ารวก/พระธาตุพูสี/ตลาดกลางคืน

05.00

ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธ์เมืองหลวงพระบาง ได้ยินกลองรัวดังกังวาลไปทั่วทั้งตัวเมือง ถือเป็นสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยๆ รูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง (ค่าทำบุญฯ ไม่รวมในรายการ เพราะอยากให้ท่านทำบุญตามความศรัทธามากกว่าจ้า) นำชม ตลาดเช้าท่าเรือเมล์ ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า


รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านกาแฟลาว (มื้อที่ 5) ซึ่งชื่อของร้าน ถือเป็นการบ่งบอกอยู่แล้วว่ามีจุดเด่นอยู่ที่ กาแฟลาวชงแบบโบราณรสเลิศ เปิดบริการชาวเมืองหลวงพระบางมาแล้วนับ 10 ปี นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกชิม เฝอหมู-เนื้อเวียดนาม, ข้าวซอยหลวงพระบาง, ชา-กาแฟ, โอวัลตินได้ตามชอบ


นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของ วัดใหม่สุวรรณภูมราม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่จะอัญเชิญ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปล้านช้างที่สวยงาม

สักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชม พระราชวังเจ้ามหาชีวิตลาว ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม

เที่ยวชม วัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา

จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล 

12.00

บริการอาหารกลางวันในตัวเมือง/หรือร้านอาหารเรือนแพ (มื้อที่ 6)

13.00

พาคณะฯ เดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง

นำท่านชม วัดป่ารวก วัดหนึ่งเดียวในหลวงพระบาง ที่สันนิษฐานว่าสร้างโดยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรีของไทย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางขึ้นพระธาตุพูสี จากนั้นนำคณะเดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุพูสี พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวหลวงพระบาง เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุดสามารถมองเห็นตัวเมืองหลวงพระบางในแบบพาโนราม่า ถ่ายรูป พระอาทิตย์ตกเขา กันแบบจุใจ

 

บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารรสเลิศในตัวเมือง (มื้อที่ 7)

นำเที่ยว ตลาดกลางคืน” หรือ “ถนนคนเดินหลวงพระบาง ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือสุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ ให้ท่านเลือกชม-เลือกซื้อตามอัธยาศัยกันอย่างจุใจ จากนั้นส่งยังโรงแรม-ที่พัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4  ตลาดจีน/ชอปปิ้งมอล์/หมู่บ้านกิ่วกระจำ/เมืองพูคูน/เมืองกาสี/ผาหอม/ผาตั้ง/ถ้ำจัง/สนามบินเก่าเมืองวังเวียง

06.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8)

 

จากนั้นเก็บกระเป๋าและสัมภาระ ก่อนอำลาเมืองหลวงพระบางแวะ เที่ยวตลาดจีน และชอปปิ้งมอล์ เลือกซื้อสินค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่กันตามอัธยาศัย แล้วจึงออกเดินทางสู่หมู่บ้านกิ่วกระจำระหว่างการเดินทางจะพบทิวทัศน์ บางช่วงอาจพบทะเลหมอกที่สวยงาม แวะทำธุระส่วนตัวที่เมืองพูคูน สูดอากาศยามเช้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวลาวสูง

12.00

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารรสเลิศ (มื้อที่ 9) และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเส้นทางสาย 13 เหนือแห่งนี้

 

ตลอดการเดินทาง ไม่ลำบากเนื่องจากทีมงานได้ทำโปรแกรมแวะในจุดต่างๆ ดังนี้ กิ่วกระจำ พูคูน กาสี ผาหอม ผาตั้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆ กันเพื่อชมความเป็นอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อผ่อนคลายยืดเส้นยืดสาย และทำธุรส่วนตัว ดังนั้นสบายใจได้ นอกจากนั้นช่วงการเดินทางเข้าสู่เมืองวังเวียงยังได้เห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ สวยงาม ประเทศลาวในวันนี้ยังสามารถรักษาธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไว้ได้อย่างดี สวยงามสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

บ่าย

เดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง เมืองที่สงบ และมีแม่น้ำซองไหลผ่าน ชมสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด จนได้รับฉายาว่าเป็น กุ้ยหลินแห่งประเทศลาว ก่อนถึงตัวเมือง แวะที่ หมู่บ้านผาหอม ชมสินค้าประเภทของอาหารป่า, นกสีสวยหายาก และน้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อคุณภาพดี ผลิตมาจากไขมันของตัวเลียงผา สัตว์ป่าหากยากในประเทศไทย แต่ยังมีให้พบเห็นทั่วไปในลาว แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่บริเวณ บ้านผาตั้ง ซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยที่สุดของเมืองวังเวียง

จากนั้นเดินทางเพื่อไปเที่ยวชม ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น นั่นคือ เป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ตลอดเวลา นำคณะ กราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณเชิงเขา ซึ่งชาววังเวียงให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธา แวะถ่ายรูปที่ “สะพานแขวนสีส้มสด” สัญลักษณ์ของเมืองวังเวียง นำคณะ เช็คอินเข้าโรงแรม-ที่พักระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

เย็น

พักผ่อนเที่ยวชม สนามบินเก่าวังเวียง ซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่นถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ ทีมงานฯ นำท่านเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน

ค่ำ

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่ 5  เขื่อนน้ำงึม 1/ดอนท้าว-ดอนนาง/ประตูชัย/พระธาตุหลวง/ประตูชัย/ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11)

 

นำคณะฯ ออกเดินทางสู่ “เขื่อนน้ำงึม 1” เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศลาว ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งมาขายให้แก่ภาคอีสานของไทย เที่ยวชมทัศนียภาพความงามรอบๆ ตัวเขื่อน นอกจากนี้หากมองจากฝั่งออกไป จะมองเห็น ดอนท้าว และ ดอนนาง ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษคดีอุฉกรรจ์ของลาวในปัจจุบัน คล้ายๆ กับเกาะตะรุเตาของไทยในอดีต

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน และถ่ายรูป ที่ร้านอาหารรสแซ่บที่สันเขื่อน (มื้อที่ 12)

ช่วงบ่าย

พาคณะฯ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้าน-คู่เมือง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครเวียงจันทน์ชมศิลปะสิมหรืออุโบสถแบบล้านช้าง เข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ถ่ายรูปและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

จากนั้นนำท่องเที่ยวที่ “ประตูชัย” สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวและแวะช็อปปิ้งที่ “ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี” จากนั้นเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ส่งคณะฯ ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (ด่านฝั่งลาว) เพื่อเดินทางสู่ จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • สตาร์ททัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายและจบทัวร์ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (ด่านฝั่งลาว)
 • พาหนะสำหรับการเดินทางตลอดทริป ตามที่ระบุในรายการ
 • ห้องพักของโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า: ห้วยทราย 1 คืน, หลวงพระบาง 2 คืน, วังเวียง 1 คืน
 • อาหาร 12 มื้อ ในโรงแรม หรือร้านอาหารระดับมาตราฐาน
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • เรือโดยสารล่องแม่น้ำโขงจากเมืองห้วยทราย-เมืองหลวงพระบาง
 • ประกันชีวิตจากบริษัทประกันในประเทศไทย วงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถและอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมภาษีอากรสำหรับสินค้าหรือของฝากที่ซื้อเกินกว่ากฎหมายกำหนดทุกชนิด หากมีการเรียกเก็บลูกค้าต้องชำระเองตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง, ค่าล่วงเวลาทั้งขาเข้า-ขาออก ทั้งฝั่งไทย-ลาว

วิธีการจอง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 30% ของราคารวมทั้งหมด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต) และหมายเลขพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกเดินทาง 15 วัน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เอกสารที่ต้องส่งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรูป) และควรมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าขาเข้า-ขาออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารตามจริง)
 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันลงมา ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง