หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1320L: เวียงจันทน์-วังเวียง 3วัน 2คืน (รับ-ส่งสนามบินวัดไต)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1320L: เวียงจันทน์-วังเวียง 3วัน 2คืน (รับ-ส่งสนามบินวัดไต)

เวียงจันทน์-วังเวียง 3 วัน 2 คืน โปรแกรมทัวร์: เวียงจันทน์-วังเวียง 3 วัน 2 คืน รับ-ส่งสนามบินวัดไต

เดินทางโดยเครื่องบิน (รับ-ส่งสนามบินวัดไต)

Tour Code: LTA1320L

 

 

Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor

Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor      Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  วังวียง/ถ้ำจัง/สนามบินเก่าวังเวียง/ตลาดเมืองวังเวียง

12.55

รถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์) ไกด์บริษัทฯ รอรับคณะฯ ที่สนามบินนานาชาติวัดไต เวียงจันทน์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

บ่าย

เดินทางสู่เมืองวังเวียง เมืองที่สงบและมีแม่น้ำซองไหลผ่าน ชมสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด จนได้รับฉายาว่าเป็น กุ้ยหลินแห่งประเทศลาว ก่อนถึงตัวเมือง แวะถ่ายรูปที่แขวนสะพานสีส้มสดสัญลักษณ์ของเมืองวังเวียง ซึ่งเมื่อเดินข้ามสะพานไป จะเห็นภูเขาสูงตระหง่านตรงหน้าเป็นที่ตั้งของ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น นั่นคือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ตลอดเวลา นำคณะฯ กราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณเชิงเขา ซึ่งชาววังเวียงให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธา

 

จากนั้นนำคณะฯ เช็คอินเข้าโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว ขึ้นไป

 

พักผ่อนเที่ยวชม สนามบินเก่าวังเวียง ซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่นถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ ทีมงานฯ นำท่านเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำในตัวเมือง (มื้อที่ 1) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่ 2  หมู่บ้านผาหอม/หมู่บ้านผาตั้ง/เขื่อนน้ำงึม 1/ดอนท้าว-ดอนนาง/ตลาดนัดคนเดินเวียงจันทน์

06.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอาท์ 

 

เดินทางออกนอกตัวเมืองไปทางทิศเหนือเที่ยวชม หมู่บ้านผาหอม ชมสินค้าประเภทของอาหารป่า, นกสีสวยหายากและน้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อคุณภาพดี ผลิตมาจากไขมันของตัวเลียงผา สัตว์ป่าที่ยังมีให้พบเห็นทั่วไปในป่าประเทศลาว ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกันคือ ชาวลาวเทิง และชาวลาวสูง การใช้ชีวิต ความป็นอยู่ และธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและที่อาศัยบนเขาสูง กับอากาศเย็นสบาย ขากลับแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่บริเวณ หมู่บ้านบ้านผาตั้ง ซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยที่สุดของเมืองวังเวียง

 

เที่ยวชม “เขื่อนน้ำงึม 1” เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศลาว ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งมาขายให้แก่ภาคอีสานของไทย เที่ยวชมทัศนียภาพความงามรอบๆ ตัวเขื่อน ถ่ายภาพที่ระลึกกันอย่างจุใจ นอกจากนี้หากมองจากฝั่งออกไป จะมองเห็น ดอนท้าว และ ดอนนาง ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของลาวในปัจจุบัน คล้ายๆ กับเกาะตะรุเตาของไทยในอดีต

12.00

รับประทานอาหารกลางวันประเภทปลาสดๆ นานาชนิด ที่ร้านอาหารรสแซ่บบริเวณสันเขื่อน  (มื้อที่ 3) ได้เวลาอันสมควร นำคณะฯ ออกเดินทางกลับสู่นครเวียงจันทน์

 

นำคณะฯ เช็คอินสู่โรงแรม-ที่พักระดับ 3 ดาว ขึ้นไป จากนั้นเป็นเวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00

บริการอาหารเย็นแบบบุบเฟต์ในตัวเมืองเวียงจันทน์ (มื้อที่ 4)

 

หลังมื้ออาหาร นำเที่ยวชม “ตลาดนัดถนนคนเดินเวียงจันทน์” (ริมแม่น้ำโขง) ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้านานาชนิดมาวางขาย ให้ท่านเลือกซื้อ ต่อ-รองราคากันได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3  วัดหอพระแก้ว/วัดสีสะเกด/ประตูชัย/พระธาตุหลวง/ตลาดเช้าชอปปิ้งมอล์/ศาลหลักเมืองเวียงจันทน์/วัดเจ้าแม่สีเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอาท์ 


นำท่านไปท่องเที่ยวที่ “วัดหอพระแก้ว” ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต แล้วเดินข้ามมาอีกฟากฝั่งถนนเพื่อเข้าชม “วัดสีสะเกด” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาว เที่ยวชม “ประตูชัย” สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว จากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้าน-คู่เมือง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครเวียงจันทน์ชมศิลปะสิม หรืออุโบสถแบบล้านช้าง ถ่ายรูปและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

12.00

บริการอาหารกลางวันในตัวเมือง (มื้อที่ 6)

บ่าย

ชอปปิ้งที่ ตลาดเช้าชอปปิ้งมอลล์ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกันอย่างจุใจ จากนั้นนำคณะฯ ไหว้ ศาลหลักเมืองเวียงจันทน์ กราบขอพรที่ วัดเจ้าแม่สีเมือง อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00

บริการอาหารค่ำด้วยบุบเฟต์นานาชาติ บริเวณร้านอาหารอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินวัดไต (มื้อที่ 7) หลังมื้ออาหารนำคณะฯ ตรวจเอกสารและโหลดสัมภาระยังเคาท์เตอร์สายการบิน

21.45

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ

22.50

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • เริ่มสตาร์ท และจบโปรแกรมทัวร์ที่สนามบินนานาชาติวัดไต เวียงจันทน์
 • ห้องพักของโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป: วังเวียง 1 คืน เวียงจันทน์ 1 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ ในโรงแรม หรือร้านอาหารระดับมาตราฐาน
 • พาหนะสำหรับการเดินทางตลอดทริป ตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันชีวิตจากบริษัทประกันในประเทศไทย วงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง, ค่าล่วงเวลาทั้งขาเข้า-ขาออก ทั้งฝั่งไทย-ฝั่งลาว
 • ค่าธรรมเนียมภาษีอากรสำหรับสินค้าหรือของฝากที่ซื้อเกินกว่ากฎหมายกำหนดทุกชนิด หากมีการเรียกเก็บลูกค้าต้องชำระเองตามจริง

การสำรองที่นั่ง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เอกสารที่ต้องส่งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน:

 • สำเนา หนังสือเดินทาง (Passport) อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรูป) และควรมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าขาเข้า-ขาออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 • ลูกค้า ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารตามจริง)
 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันลงมา ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง