หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1321PG: กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (Bangkok Air)
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1321PG: กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (Bangkok Air)

กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์: กรุงเทพ-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เดินทางโดยเครื่องบิน (Bangkok Airways)

Tour code: LTA1321PG

 

 

  

Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor

Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor      Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor     Bangkok-Luangprabang 3D2N (Bangkok Air) / LaosTripAdvisor

 

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  กรุงเทพ/หลวงพระบาง/วัดวิชุลนราช/วัดอาฮามอุตุมะธานี/วัดใหม่สุวรรณพูมาราม/วัดป่ารวก/พระธาตุพูสี/วัดศรีพุทธบาททิพาราม

08.00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตู ทางเข้าที่ 3 เคาท์เตอร์ แถว F สายการบินบางกอกแอร์ (PG)

10.05

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 941

12.05

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับ

นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ “ร้านกาแฟลาว” (มื้อที่ 1) ซึ่งชื่อของร้าน ถือเป็นการบ่งบอกอยู่แล้วว่ามีจุดเด่นอยู่ที่ กาแฟลาวชงแบบโบราณรสเลิศ เปิดบริการชาวเมืองหลวงพระบางมาแล้วนับ 10 ปี ท่านยังสามารถเลือกชิม เฝอสูตรเวียดนามแท้ๆ หรือ ข้าวซอยหลวงพระบาง รสเด็ด หรือ ข้าวจี่ (ขนมปังบาร์เกตต์)+ไข่ดาว แสนอร่อย และ ชา-กาแฟ, โอวัลติน, โอเลี้ยงได้ตามชอบ

บ่าย

นำท่านเข้าชม “วัดวิชุลราช” สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุลราชปี ค.ศ. 15031504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” วัดวิชุลมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบางและเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการบูรณะมาหลายยุคสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุลมีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ

จากนั้นเดินลอดกำแพงวัดเพื่อไปเที่ยวชม “วัดอาฮามอุตุมะธานี” ซึ่งอยู่ติดกัน พระอุโบสถของวัดอาฮามสร้างโดยพระเจ้ามังทาตุราชในปีพ.ศ. 2365 ด้านข้างพระอุโบสถจะเป็นที่ตั้งของหอเสื้อเมืองหรือหอ ปู่เยอ-ย่าเยอหลังคามีลักษณะซ้อนกันอยู่ 3 ชั้นตรงกลางสันหลังคามีช่อฟ้ารูปทรงแปลกตาจากวัดทั่วไปในหลวงพระบาง ข้างบันไดทางขึ้นพระอุโบสถด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์ลอยตัว ทาด้วยปูนขาวถัดออกไปด้านข้างทั้งสองด้านเป็นรูปปั้นยักษ์ลอยตัวบางตำรากล่าวว่าเป็นทวารบาล

จากนั้นเที่ยวชม “วัดใหม่สุวันพูมาราม” ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

นำท่านชมและนมัสการหลวงพ่อพระประธานใน วัดป่ารวกวัดหนึ่งเดียวในหลวงพระบางที่สันนิษฐานว่าสร้างโดยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรีของไทย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางขึ้นพระธาตุพูสี แล้วนำคณะฯ เดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุพูสี พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวหลวงพระบาง เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุดสามารถมองเห็นตัวเมืองหลวงพระบางในแบบพาโนราม่า ถ่ายรูป พระอาทิตย์ตกเขา กันแบบจุใจ

จากนั้นนำท่านและคณะฯ เดินลงบันไดทางด้านแม่น้ำคาน เพื่อแวะเที่ยวชม “วัดศรีพุทธบาททิพาราม” แล้วจึงเช็คอินและพักผ่อนยังโรงแรมตามอัธยาศัย

18.45

บริการอาหารค่ำรสเลิศในตัวเมือง (มื้อที่ 2)

เช็คอินเข้าโรงแรม-ที่พัก ระดับ 3 ดาว ขึ้นไป จากนั้นเป็นเวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ตักบาตรข้าวเหนียว/ตลาดเช้าท่าเรือเมล์/วัดเชียงทอง/วัดแสนสุขาราม/วัดสบสิกขาราม/วัดศรีบุญเฮือง/หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง/วัดพระมหาธาตุ/หมู่บ้านผานม/วัดป่าโพนเพา/น้ำตกตาดกวางซี/ถนนคนเดินหลวงพระบาง

05.30

รถตู้ VIP ปรับอากาศ รอรับที่โรงแรม ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธ์เมืองหลวงพระบาง ได้ยินกลองรัวดังกังวาลไปทั่วทั้งตัวเมือง ถือเป็นสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วม “ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว” แด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยๆ รูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง (ค่าทำบุญ ไม่รวมในรายการ เพราะอยากให้ท่านทำบุญ ตามความศรัทธามากกว่าจ้า)

 

 นำเที่ยวชม “ตลาดเช้าท่าเรือเมล์” ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า

 

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.00

เที่ยวชม วัดเชียงทอง วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล

ชม วัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา จากนั้นเที่ยวชม “วัดสบสิกขาราม” และ “วัดศรีบุญเฮือง” ที่อยู่ไม่ไกลกัน

 

นำคณะฯ สักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชม พระราชวังเจ้ามหาชีวิตลาว ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทมและห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม

เดินทางต่อไปยัง “วัดพระมหาธาตุ หรือ วัดธาตุน้อย” วัดพระมหาธาตุสร้างในปีพ.ศ. 2091 (สมัยพระเจ้าไซยเชษฐาธิราช) ได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งที่สำคัญ เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2453 โดยเจ้ามหาอุปราชบุญคง ภายในสิม (อุโบสถ) แบบล้านช้างมี "ราวเทียน" รูปนาค 24 ตัว ฝีมือการแกะวิจิตรงดงาม หน้าสิมมีเจดีย์ธาตุองค์ใหญ่ บรรจุอัฐิของเจ้าเพชรราชรัตนวงศา อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศลาว และถือเป็นรัฐบุรุษของประเทศลาวยุคใหม่  

12.00

รับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารรสเลิศในตัวเมือง (มื้อที่ 4)  

13.00

ชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ “หมู่บ้านผานม” ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี และเลือกซื้อเครื่องเงินแท้ๆ จากร้านเครื่องเงินคุณภาพสูง ซึ่งเจ้าของร้านเป็นทายาทของช่างตีเงินในราชสำนักล้านช้าง

จากนั้นเดินทางสู่ “วัดป่าโพนเพา” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาชม “สันติเจดีย์” ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แสดงภาพพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพเขียนฝาผนังเรื่องเกี่ยวกับนรก-สวรรค์ จากจุดชมวิวของวัดป่าโพนเพาสามารถมองเห็นตัวเมืองด้านทิศเหนือและสนามบินใหม่หลวงพระบางได้อย่างชัดเจน ทุกๆ ปีช่วงเดือนธันวาคม จะมีพิธีตักบาตรเครื่องอุปโภค-บริโภคในประเพณี “บุญเข้ากรรม” ชาวหลวงพระบางเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการตักบาตรข้าวเหนียวโดยทั่วไป

15.00

เดินทางออกนอกเมืองไปราว 30 กิโลเมตร เพื่อนำเที่ยวชม “น้ำตกตาดกวางซี” ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง

19.00

บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารรสเลิศในตัวเมือง (มื้อที่ 5)

20.00

นำชม ตลาดกลางคืน” หรือ “ถนนคนเดินหลวงพระบาง ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือสุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ เลยเจ้า เลือกชม-เลือกซื้อกันตามอัธยาศัยจ้า หลังช็อปปิ้งของฝากกันอย่างจุใ จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3  ตลาดดารา/หลวงพระบาง-กรุงเทพ

08.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำคณะฯ เที่ยวชม “วัดเชียงม่วน และ วัดจุมฆ้อง” แล้วเดินเลือกซื้อสินค้าประเภทของฝาก-ของที่ระลึกนานาชนิด ประเภทผ้าซิ่นทอมือ, ทองคำ 99.99% และสินค้านำเข้าจากประเทศจีนฯลฯ ที่ “ตลาดดารา” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง

10.30

อำลาเมืองหลวงพระบาง ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติ

12.45

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบินที่ PG 942

14.45

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

อัตรานี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ ) กรุงเทพ-หลวงพระบาง สายการบินบางกอกแอร์ , รวมค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 • ห้องพักของโรงแรมในหลวงพระบาง จำนวน 2 คืน
 • อาหาร 6 มื้อ ในโรงแรม หรือร้านอาหารระดับมาตราฐาน (ในกรณีเดินทางกลับในไฟล์ทบ่ายจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 550 บาท, และบริการอาหาร 7 มื้อ)
 • รถตู้ปรับอากาศ (VIP Private) ตามที่ระบุในรายการ (รวมคนขับ+น้ำมันเรียบร้อยแล้ว)
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ ท่าน, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่องเที่ยว และใบอนุญาตนำเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจ้างล่วงเวลา
 • รายการเที่ยวที่มิได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง, ค่าล่วงเวลาทั้งขาเข้า-ขาออก ทั้งฝั่งไทย-ฝั่งลาว
 • ค่าธรรมเนียมภาษีอากรสำหรับสินค้าหรือของฝากที่ซื้อเกินกว่ากฎหมายกำหนดทุกชนิด หากมีการเรียกเก็บลูกค้าต้องชำระเองตามจริง

การสำรองที่นั่ง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เอกสารที่ต้องส่งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน:

 • สำเนา หนังสือเดินทาง (Passport) อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรูป) และควรมีหน้าว่างสำหรับประทับวีซ่าขาเข้า-ขาออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 • ลูกค้า ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารตามจริง)
 • ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วันลงมา ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดูตัวอย่างรถที่ใช้สำหรับการเดินทางที่นี่

หมายเหตุสำคัญและข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง