หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LTA1304QV: D-explorer package เชียงใหม่-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน สายการบินลาว
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
LTA1304QV: D-explorer package เชียงใหม่-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน สายการบินลาว

D-explorer package (เชียงใหม่-หลวงพระบาง)

D-easy package เชียงใหม่-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินการบินลาว3 วัน 2 คืน by Lao Airlines

Tour code: LTA1304QV

 

 

  

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวด้วยตัวเองอย่างอิสระ, หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์เที่ยวหลวงพระบางมาก่อนแล้ว แต่ต้องการความสะดวกสบายในโรงแรม-ที่พักระดับชั้นนำที่ได้รับการเลือกสรร และการเดินทางด้วยเครื่องบินทั้งไปและกลับในราคาสุดคุ้ม สบายกระเป๋า ซึ่งท่านไม่สามารถหาได้จากที่ใดๆ

จำนวนผู้เดินทาง: อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

วันเดินทาง: ออกเดินทางได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์-ไม่มีเที่ยวบิน)

 

โปรแกรมทัวร์ 

วันที่ 1  เชียงใหม่-หลวงพระบาง

13.05

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาท์เตอร์สายการบินลาว (QV)

15.05

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 645

16.05

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่โรงแรมรอต้อนรับเพื่อนำท่านเข้าพักยังโรงแรมที่เลือก เชิญท่านพักผ่อน หรือเที่ยวชมเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

**สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ**

- วัดเชียงทอง วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรล้านช้าง เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล

- สักการะพระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาว หลากสีสันมองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง

- ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลังและอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง

- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดกลางคืน (ถนนคนเดินหลวงพระบาง) เปิดตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

**ร้านอาหารแนะนำ**

- ร้านอาหารบ้านโบราณ (Antique House Restaurant) ตั้งอยู่บ้านวัดทาด ริมแม่น้ำโขง เบอร์โทร: +856 20 22955954

- ร้านอาหารเทพบุบผา (Thepbubpha Restaurant) ตั้งอยู่บน ถ.ไกสอน พรหมวิหาร (ชื่อเดิม: ถ.พูว่าว) เบอร์โทร: +856 71 252 324, +856 20 2866 1992

- ร้านอาหารแม่โขงซันเซ็ท ดินเนอร์ครูสซ์ (Mekong Sunset Dinner Cruise) เบอร์โทร:  +856 71 260 165, +856 20 7779 7765

วันที่ 2  หลวงพระบาง/อิสระตามอัธยาศัย

05.30

แนะนำท่านไปร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยๆ รูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมืองร่วมกาวหลวงพระบาง จากนั้นแนะนำให้ไปเที่ยวชม ตลาดเช้าท่าเรือเมล์ ที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเที่ยวชมตัวเมืองหลวงพระบางได้ตามอัธยาศัย

“สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ”

- หมู่บ้านผานม หมู่บ้านผ้าทอมือแบบโบราณของ “ชาวไตลื้อ” ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี

- หมู่บ้านช่างไห เดินทางขึ้นไปทางเหนือออกนอกตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมชมกรรมวิธีการต้มเหล้พื้นบ้านและที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง

- ล่องเรือในแม่น้ำโขงเที่ยวชมถ้ำติ่ง ระหว่างเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งโขงที่ผูกพันธ์กับสายน้ำแห่งนี้

- ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองราวๆ 45 กิโลเมตร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ถ้ำคือ ถ้ำติ่งล่าง และถ้ำติ่งบนที่มีความสวยงาม เมื่อเข้าไปในถ้ำจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพันๆ องค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ-ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางอย่างไม่เสื่อมคลาย

12.00

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

เที่ยวชมตัวเมืองหลวงพระบาง (ต่อ) ได้ตามอัธยาศัย

“สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ”

- วัดใหม่สุวันพูมาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวงวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

- หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง

- วัดวิชุลนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า “พระธาตุหมากโม” เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราช บิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

- วัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปของล้านช้างดูได้จากหลังคาและศิลปของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา

- น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง

- วัดพระบาทใต้ (วัดญวน) ชมวัดเวียดนามแห่งเดียวในหลวงพระบาง นมัสการรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบริเวณด้านหลังของวัดแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน (ตกแม่น้ำโขง) ที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเมือง

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น และท่องราตรีเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

วันที่ 3  หลวงพระบาง-เชียงใหม่

08.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร พักผ่อนหรือปั่นจักรยานเที่ยวชมตัวเมืองเก่า, ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

11.00

รถตู้ VIP ปรับอากาศ รอรับยังโรงแรม-ที่พัก อำลาเมืองหลวงพระบางเดินทางไปสนามบิน

13.10

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 635

14.10

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ: ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง กรุณาติดต่อ +66 (0) 2 402 5498 หรือ

[email protected] เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

โรงแรม-ที่พักสำหรับแพคเกจนี้: (คลิกที่ชื่อโรงแรมเพื่อชมรูปตัวอย่างห้องพัก)

หมายเหตุ:

ท่านสามารถเลือกพักยังโรงแรมอื่นๆ ได้จากในลิงค์ http://www.louangprabang.net/feature-hotels.asp?cityID=14

อัตรานี้รวม:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (CNX-LPQ-CNX, Y Class Only) , รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
 • ห้องพักของโรงแรมในหลวงพระบาง จำนวน 2 คืน
 • อาหารเช้าในแต่ละมื้อที่โรงแรม
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวันเดินทางมาถึง และวันเดินทางกลับ)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เรือล่องแม่น้ำโขงเพื่อเดินทางไปถ้ำติ่ง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละมื้อ
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)
 • พิธีบายสีสู่ขวัญ (ในกรณีต้องการจัด, ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น, ทัวร์ลีดเดอร์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร, เครื่องดื่ม, เหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่าทิปไกด์ หรือคนขับรถ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

การสำรองที่นั่ง:

 • ส่งอีเมล์แจ้ง จำนวนผู้เดินทาง, วันและเวลาที่ต้องการจอง มาที่: [email protected]
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 • ศึกษาวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมกรุณา คลิก: http://www.louangprabang.net/content.asp?id=312

เงื่อนไขและการจอง:

 • เดินทางโดยสายการบินลาวเท่านั้น (Valid on Flight Date Shown Only/Non-Reroute/Non-Refundable)
 • ต้องสำรองที่นั่ง/ออกตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 -11 ปี (นอนร่วมกับผู้ปกครองโดยไม่เสริมเตียง) คิดอัตราค่าบริการ 80% ของราคาแพคเกจเตียงเดี่ยว
 • กรณีลูกค้าต้องการพักต่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเวลาทำการจอง

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง:

 • หากลูกค้าต้องการเลื่อนเดินทาง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง) จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น) ผ่านทางอีเมล์: [email protected] หรือ ทางแฟกซ์: +856 71 260368 (มีค่าธรรมเนียมท่านละ 10 USD. หรือ 400 บาท/ ท่าน)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง คิดอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิก 100% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทาง 7-14 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง คิดอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิก 75% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทาง ตั้งแต่ 14 วันขึ้นไปก่อนถึงวันเดินทาง ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100% (เสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 15 USD. หรือ 600 บาท / ท่าน)
 • กรณีไม่เดินทางตามกำหนด (No Show) คิดอัตราค่าธรรมเนียม 100% ของอัตราค่าบริการ  

หมายเหตุสำคัญ:

โปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นสำคัญ

 

ดาวโหลดโปรแกรมนี้ (.PDF)  


ติดตามโปรฯ ราคาพิเศษเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/Luangprabangfans

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่: www.twitter.com/LaosTripAdvisor

 

 

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง