หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > อัตตะปือ
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
อัตตะปือ

อัตตะปือ

 

 

พยากรณ์อากาศวันนี้...แขวงอัตตะปือ, ประเทศลาว

Click for Attapu, Lao Peoples Republic Forecast


 

แขวงอัตตะปือเป็น 1 ใน 2 แขวงที่อยู่ใต้สุดของประเทศลาว และเป็น 1 ใน 4 แขวงที่มีพื้นที่ติดต่อกับที่ราบสูง “บอละเวน” อันกว้างใหญ่ไพศาล แหล่งผลิตกาแฟลาวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก แขวงอัตตะปือมีเนื้อที่ 10,320 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 เมือง (อำเภอ) คือ เมืองสามัคคีไช เมืองไชยเชษฐา เมืองสนามไช เมืองสานไช และเมืองภูวง มีจำนวนประชากรประมาณ 123,000 คน (ปี 52) ประกอบด้วย 11 ชนเผ่าเช่น ลาวลุ่ม ตะโอย ตาเลียง แงะ ละเวน ละแว ม้ง เป็นต้น ตามตำนานของเมืองมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากดินแดนแห่งนี้ในอดีตกาลเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมร จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จึงทำให้มีฝูงควายป่าเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก แม้จะเดินไปที่แห่งใดก็จะพบกับอุจจาระของควายป่า ชาวบ้านจึงเรียกดินแดนนี้ว่า “อัจกระบือ” เป็นภาษาเขมร ซึ่งหมายถึง อุจจาระกระบือ จนมาถึงสมัยประเทศลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้เรียกชื่อเมืองเพี้ยนเป็น “อัตตะปือ” มาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแขวงอัตตะปือ

น้ำตกตาดกระตำตก

น้ำตกตาดแซฟ

น้ำตกตาดป้องไล

น้ำตกตาดพอก

หนองลิม

น้ำตกตาดปา

หนองฟ้า

วัดพระไชยเชษฐาธิราช

วัดหลวง

วัดสิริอาวาส


 

น้ำตกตาดกระตำตก

ห่างจากเมืองสามัคคีไชไปประมาณ 50 กิโลเมตรจะเจอทางเลี้ยวเข้าถนนลูกรังไปอีก 30 กิโลเมตรตามสันเขา ก็จะพบกับตัวน้ำตก ด้วยความที่น้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผาสูงกว่า 100 เมตร ดังนั้นจึงดูสวยงามไม่แพ้น้ำตกตาดฟานที่จำปาสัก

มีศาลาเล็กๆ สร้างไว้สำหรับเป็นจุดชมน้ำตก

 

 

 

น้ำตกตาดแซฟ

ห่างจากตัวเมืองสามัคคีไชประมาณ 61 กิโลเมตร เกิดจากต้นน้ำที่ไหลมาจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเซเปี่ยน น้ำตกเป็นหน้าผาสูงราว 23 เมตร โดยมีความกว้างประมาณ 120 เมตร

 

 

 

น้ำตกตาดป้องไล

เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ห่างจากตาดแซฟประมาณ 5 กิโลเมตร โดยการล่องเรือทวนกระแสของแม่น้ำเซเปี่ยน จากนั้นเดินต่อไปอีกไม่ไกล จะเห็นตัวน้ำตก

 

 

 

น้ำตกตาดพอก

ห่างจากเมืองสามัคคีไชประมาณ 15 กิดลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำห้วยไหติกจากยอดเขาภูเวียง ตัวน้ำตกล้อมรอบไปด้วยดอกไม้นานาชนิดในเขตที่ราบสูงบอละเวน

 

 

 

หนองลิม

เป็นหนองน้ำที่ใหญ่ที่สุดในแขวงอัตตะปือ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลานานาชนิด เหมาะสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด อยู่ห่างจากเมืองสามัคคีไชประมาณ 13 กิโลเมตร

 

 

 

น้ำตกตาดปา

ตั้งอยู่ในเขตเมืองสานไช ใกล้กับบ้านปะอำ ห่างจากตัวเมืองไปทางหนองฟ้า 31 กิโลเมตร

 

 

 

หนองฟ้า

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง ด้วยภูเขาที่ว่ากันว่าเคยเป็นปากปล่องของภูเขาไฟเก่า หลังจากผ่านกาลเวลามายาวนาน จึงเป็นที่กักเก็บน้ำตามธรรมชาติบริเวณปากปล่อง ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1 กิโลเมตร เมื่อมองดูแล้วเหมือนกับเป็นหนองน้ำที่อยู่บนฟากฟ้า ปัจจุบันการเดินทางไปหนองฟ้า ทำได้โดยการเดินป่า และจะต้องค้างคืนบ้านของชาวบ้าน ในเขตป่าสงวนดงอำพาม ติดต่อกับชายแดนประเทศเวียดนาม

 

 

 

วัดพระไชยเชษฐาธิราช

เดิมมีชื่อว่า “วัดธาตุจุลละมณี” สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2120 เป็นศาสนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศลาว วัดนี้มีสิม (อุโบสถ) เก่าแก่ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านช้าง องค์พระธาตุบรรจุอัฐิพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือ

 

 

 

วัดหลวง

เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยเดียวกับวัดธาตุจุลละมณี ภายในสิมมีความน่าสนใจที่มีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้โบราณ และตัวองค์พระประธานมีความสูงถึง 4.65 เมตร หน้าตักกว้าง 3 เมตร

 

 

 

วัดสิริอาวาส

ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง เมืองไชยเชษฐา ด้วยลักษณะขององค์พระประธานเป็นรูป 8 เหลี่ยม ถูกบูรณะขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2478 สันนิษฐานว่าภายในธาตุเป็นบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

 

 

หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page 
Lao Advisor Co.,Ltd., Luang Prabang Lao PDR.