หลวงพระบาง ประเทศลาว
  Home > Lao music videos
Thai Thai English English
Bookmark and Share
Home Page
Lao Geography
Lane Xang Kingdom
Luang Prabang Today
Luang Prabang Map
Transportations
By Private Car
Visiting the Town
Laos Foods
Entertainments
Lao Language
Web Board
 
Booking Hotels in Laos
 
 
Forecast…Today
Luang Prabang, Laos PDR.
 
Temperature & Local Time
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
Luang Prabang
 
Manuals to visit Laos
Passport
Visa fees Info.
Do's & Don't in Laos
Investment in Laos
Driving private to visit Laos
Check the car before travel
Laos traffic sign
Vientiane airport
Luangprabang airport
Pakse airport
Traditions & Faith
Morning alms giving
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
Lao music videos

 

เพลงและมิวสิควีดีโอจากประเทศลาว

ประเภท: เพลงชาติลาว

ประเภท: เพลงปฏิวัติ เป็น บทประพันธ์เพลงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามัคคี และรักชาติ หรืออาจเป็นเพลงที่แต่งเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี-ยกย่องสรรเสริญในความกล้า หาญในสมัยสงครามของบุคคลต่างๆ ของประเทศลาว

ประเภท: เพลงจังหวะบัดสลบ (Paslop)

ประเภท: เพลงลาวเดิม-ขับทุ้มหลวงพระบาง

ประเภท: เพลงลูกทุ่งบ้านนา (ถ้าเทียบกับของไทย ก็คือเพลงลูกทุ่งนั่นเอง)

ประเภท: เพลงทั่วไป มีทั้ง Pop, Rock, Hip-Hop และอื่นๆ

 

เพลงชาติลาว

ประวัติ และความเป็นมา

เพลง ชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว เป็นเพลงที่ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของราชอาณาจักรลาวอย่างเป็นทาง การใน พ.ศ.2490 แต่งขึ้นทั้งส่วนคำร้องฉบับแรกสุดและทำนองเพลงเมื่อปี พ.ศ.2484 โดย ดร.ทองดี สุนทอนวิจิด เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถล้มล้างรัฐบาลระบอบกษัตริย์ได้สำเร็จในปี พ.ศ.2518 เนื้อร้องของเพลงชาติลาวสมัยราชอาณาจักรจึงถูกยกเลิก และได้มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็นฉบับที่แต่งโดยท่านสีซะนะ สีสาน  โดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 ซึ่งเป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื้อ เพลงชาติฉบับดังกล่าวได้ใช้มาจนถึงปี พ.ศ.2531 รัฐบาลลาวจึงได้รับรองเพลงชาติซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงบ้างเล็ก น้อยมาเป็นเนื้อร้องฉบับปัจจุบัน ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2531

เนื้อเพลงสมัยราชอาณาจักรลาว (2484-2518) คำร้อง / ทำนอง  ทองดี  สุนทอนวิจิด

ซาดลาวตั้งแต่เดิมมา ขึ้นซื่อลือซาอยู่ในอาซี

ซาวลาวผูกพันไมตฺรี ฮ่วมสามักคีฮักห่อโฮมกัน

ฮักซาดฮักปะเทดเฮา ฮักเจ้าปกเกดเกสา

โฮมฮักฮ่วมสาสนา แต่บูฮานมาฮักสาดินแดน

บ่ให้ซาดใดมาลวน ฮาวีรบกวนยาดแย่งซีงเอา

ไผขืนเข้ามาลู่ว่นวาย สู้จนตัวตายต้านทานสัดตู

ซ่วยเซิดซูเลือดเนื้อเซื้อเผ่า ฟื้นฟูกู้เอาบรรเทาทุกกัน

เนื้อเพลงสมัยสมัย สปป.ลาว (2518-ปัจจุบัน) คำร้อง  ทองดี  สุนทอนวิจิด / ทำนอง  สีซะนะ  สีสาน

ซาดลาวตั้งแต่ใดมา ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ

ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ สามักคีกันเปันกำลังเดียว

เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า บูซาซูเกียดของลาว

ส่งเสิมใซ้สิดเปันเจ้า ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน

บํ่ให้พวกจักกะพัด และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน

ลาวทังมวนซูเอกะลาด อิดสะละพาบของซาดลาวไว้

ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา

 

 


 

 

เพลงปฏิวัติ: บทประพันธ์เพลงสาวเชียงขวางนี้ เนื้อหาของเพลงจะะเกี่ยวข้องกับการยกย่องผู้หญิงลาวแห่งแขวงเชียงขวาง ซึ่ง นอกจากจะมีความสวยงามอ่อนหวานในแบบฉบับของผู้หญิงทั่วๆ ไปแล้ว ยังมีความกล้าหาญ แม้ในยามสงครามก็สามารถจับปืนลุกขึ้นสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานบ้านเมือง ของเขาได้อย่างเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว 

 

 

เพลงปฏิวัติ: บทประพันธ์เพลงหวนคืนมูลเชื้อปฏิวัติ เนื้อหาของเพลงจะกล่าวถึงการยกย่องความกล้าหาญของทหาร และประชาชน ที่ต่อสู้กับศัตรูด้วยความเด็ดเดียว เข้มแข็ง  

 


 

 

เพลงจังหวะบัดสลบ (Paslop)การ เต้นจังหวะบาสลอปนี้ ลาวได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส คนลาวนิยมเต้นเวลาออกงานสังคม เช่น งานเลี้ยง-สังสรร, งานแต่งงาน รวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองที่เป็นแบบทางการ ใช้ต้อนรับแขกระดับประเทศที่สำคัญๆ เวลาเต้นจะตั้งเป็นแถวหน้ากระดาน หรือเป็นแถวตอน (หากจำนวนผู้เต้นมีหลายๆ คน) เต้นท่าเดียวกัน โดยพร้อมเพรียง ซึ่งจะดูมีเสน่ห์และสวยงามมาก       

 

 

เพลงจังหวะบัดสลบ (Paslop): การเต้นบาสลอปในฉากงานแต่งงาน จากภาพยนตร์เรื่อง สะบายดีหลวงพระบาง 1   

 


 

 

เพลงลาวเดิม: เพลงแปะ  

 

 

เพลงลาวเดิม: ขับทุ้มหลวงพระบาง 

 

   

 


 

 

เพลงลูกทุ่งบ้านนาเพลงหลวงพระบางฝังใจ   

 

 

เพลงลูกทุ่งบ้านนา: เกี้ยวสาวแคมงึม (เกี้ยวสาวริมน้ำงึม)

 


 

 

เพลงทั่วไป: เพลงเปิดของวง Princess

 

 

เพลงทั่วไป: เพลงคนมือสอง วง Cell 

 

 

เพลงทั่วไป: เพลงบ่อให้ไปไส วง Pretty Cool 

 


 

 

 

หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page