หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > ตารางเดินรถระหว่างประเทศ
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
ตารางเดินรถระหว่างประเทศ

 

รถโดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว     รถโดยสารระหว่างประเทศลาว-ไทย 

 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับ รัฐวิสาหกิจรถเมล์ลาว (ประเทศสปป.ลาว) เปิดเส้นทาง

เดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ที่ต้องการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศให้บริการใน 6 เส้นทาง คือ

 

1.     นครราชสีมา – นครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507)
 
สถานีเดินรถนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-254964

 
   ตารางเวลาเดินรถ นครราชสีมา - เวียงจันทน์
 
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
 
07.30 น.
 
 
สถานีเดินรถนครราชสีมา
 
320 บาท
 
07.30 น.
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
81,600 กีบ

 
 
 
2.     ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507)
 
สถานีเดินรถขอนแก่น โทรศัพท์ 044-237300 

 
   ตารางเวลาเดินรถ ขอนแก่น - เวียงจันทน์
 
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
 
08.15 น.
 
 
สถานีเดินรถขอนแก่น
 
180 บาท
 
14.45 น.
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
50,000 กีบ

 
 
 
3.     มุกดาหาร – สะหวันนะเขต (สถานีรถโดยสารแขวงสะหวันนะเขต โทรศัพท์ 041-213920)
 
สถานีเดินรถมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611478
 
 
                 ตารางเวลาเดินรถ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
 
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
 
08.30 น.
 
 
สถานีเดินรถมุกดาหาร
 
 
45 บาท
 
13.45 น.
 
 
สะหวันนะเขต
 
13,000 กีบ
 
09.15 น.
 
 
สถานีเดินรถมุกดาหาร
 
 
45 บาท
 
14.45 น.
 
 
สะหวันนะเขต
 
13,000 กีบ
 
10.00 น.
 
 
สถานีเดินรถมุกดาหาร
 
 
45 บาท
 
 
15.45 น.
 
 
สะหวันนะเขต
 
13,000 กีบ
 
10.45 น.
 
 
สถานีเดินรถมุกดาหาร
 
 
45 บาท
 
16.45 น.
 
 
สะหวันนะเขต
 
13,000 กีบ
 
11.45 น.
 
 
สถานีเดินรถมุกดาหาร
 
 
45 บาท
 
17.45 น.
 
 
สะหวันนะเขต
 
13,000 กีบ
 
12.45 น.
 
 
สถานีเดินรถมุกดาหาร
 
 
45 บาท
 
19.15 น.
 
 
สะหวันนะเขต
 
13,000 กีบ
 
 
 
4.     อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507)
 
สถานีเดินรถอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221489
 
 
                 ตารางเวลาเดินรถ อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
 
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
 
08.00 น.
 
 
สถานีเดินรถอุดรธานี
 
 
77 บาท
 
10.30 น.
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
22,000 กีบ
 
11.30 น.
 
 
สถานีเดินรถอุดรธานี
 
 
77 บาท
 
14.00 น.
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
22,000 กีบ
 
16.00 น.
 
 
สถานีเดินรถอุดรธานี
 
 
77 บาท
 
 
18.00 น.
 
 
นครหลวง
เวียงจันทน์
 
 
22,000 กีบ
 
 
 
5.     หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507)
 
สถานีเดินรถหนองคาย โทรศัพท์ 042-412679
 
 
                ตารางเวลาเดินรถ หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์
 
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
 
07.30 น.
 
 
สถานีเดินรถหนองคาย
 
 
55 บาท
 
09.30 น.
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
15,000 กีบ
 
12.40 น.
 
 
สถานีเดินรถหนองคาย
 
 
55 บาท
 
14.30 น.
 
 
นครหลวงเวียงจันทน์
 
15,000 กีบ
 
15.30 น.
 
 
สถานีเดินรถหนองคาย
 
 
55 บาท
 
 
18.00 น.
 
 
นครหลวง
เวียงจันทน์
 
 
15,000 กีบ
 
 
 
  1.   อุบลราชธานี - ปากเซ (สถานีรถโดยสาร VIP หลักสอง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก โทรศัพท์ 031-212428)

สถานีเดินรถอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-312773

 
   ตารางเวลาเดินรถ อุบลราชธานี – ปากเซ
 
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
เวลา
สถานีต้นทาง
ค่าโดยสาร
 
07.30 น.
 
 
สถานีเดินรถอุบลราชธานี
 
 
200 บาท
 
14.30 น.
 
 
ปากเซ
(แขวงจำปาสัก)
 
56,000 กีบ
 
09.30 น.
 
 
สถานีเดินรถอุบลราชธานี
 
 
200 บาท
 
15.30 น.
 
 
ปากเซ
(แขวงจำปาสัก)
 
56,000 กีบ
 
 
 
07.30 น.
 
 
สถานีเดินรถ
อุบลราชธานี
(เฉพาะศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 
 
400 บาท
 
 
14.00 น.
 
 
น้ำตก
คอนพะเพ็ง
(เฉพาะศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 
 
102,000 กีบ
 

หมายเหตุ

ในการเดินทางข้ามแดนจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้หลักฐานคือ
หนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ออกให้ ณ ศาลากลางจังหวัด
(เฉพาะจังหวัดที่เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ) โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประเภทหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน
* หนังสือเดินทาง (Passport) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
* หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)
  หรือบัตรชั่วคราวสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 80 บาท

2. การขอออกหนังสือผ่านแดน ณ ศาลากลางจังหวัด เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
    ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำ
* ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ สวมชุดสุภาพ ไม่ใส่แว่นดำ
* สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่จังหวัดกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
* บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ 1-15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูจิบัตรแทนได้
    บิดาหรือมารดาต้องยินยอม และการเดินทางต้องอยู่ในความควบคุมของบิดาหรือมารดา
* กรณีขอทำบัตรผ่านแดน (บัตรปี) ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย

4. ขั้นตอนการจัดทำบัตรผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เขียนคำร้องคนละ 1 แผ่น ตามแบบที่กำหนด
    ส่งให้เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดหรือสามารถติดต่อได้ที่สถานีเดินรถ (ค่าเขียนคำร้อง 10 บาท)
    หนังสือผ่านแดนชั่วคราวสามารถใช้ในแขวงปลายทางของประเทศสปป.ลาวได้ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

- เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บค่าทำการล่วงเวลาของด่านตรวจคนเข้าเมืองคนละ 5 บาท
  โดยจัดเก็บที่สถานีเดินรถ
- เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน 1 ข (ไม่เกิน 40-45 ที่นั่ง ไม่มีสุขภัณฑ์)
 
 
 
นอกจากนั้น ยังมีบริษัทรถทัวร์ของเอกชนที่เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ
ซึ่งการเดินทางกับบริษัทเอกชนนั้น จะไม่ใช่เป็นแบบนั่งรวดเดียวถึงที่หมายเช่น เส้นทางสายถนนข้าวสาร-เวียงจันทน์
รถโดยสารระหว่างประเทศจะส่งลงที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ฝั่งไทย) จ.หนองคาย
เมื่อข้ามสะพานไปถึงด่านฝั่งประเทศลาวแล้ว จะมีรถรถตู้ปรับอากาศ (ของบริษัทในประเทศลาว)
มารับช่วงต่อเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่บริเวณน้ำพุใจกลางตัวเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งมีเส้นทางให้บริการดังนี้
 
 
น้ำพุ (ถ.เสดถาทิลาด) เวียงจันทน์
 
 
          ถนนข้าวสาร (กรุงเทพ) – เวียงจันทน์
 
บริษัทนาคาทราเวล จำกัด เลขที่ 197-199 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6221334
บริการรถทัวร์โดยสาร สบายดีบัส (Sabaidee Bus) แบบ VIP  2 ชั้นปรับอากาศ
มีห้องน้ำในตัวรถ แต่ไม่มีอาหารเสิร์ฟบนรถ
  

 
     ตารางเวลาเดินรถจาก ถ.ข้าวสาร
 
ต้นทาง
เวลารถออก
ปลายทาง
เวลาถึง
ค่าโดยสาร
 
ถ.ข้าวสาร
 
 
20.30 น.
 
 
จ.หนองคาย
 
 
06.30 น.
 
 
650 บาท
 
ถ.ข้าวสาร
 
 
20.30 น.
 
น้ำพุ (เวียงจันทน์)
 
 
09.00 น.
 
800
 
น้ำพุ (เวียงจันทน์)
 
 
17.00 น. 
 
ถ.ข้าวสาร
 
06.00 น.
 
800
 
ถ.ข้าวสาร
 
 
19.00 น.
 
วังเวียง
 
14.00 น.
 
1,100
 
ถ.ข้าวสาร
 
 
19.00 น.
 
หลวงพระบาง
 
16.30 น.
 
1,500

 
 
หมายเหตุ
 
หากต้องการซื้อตั๋วไปหลวงพระบาง ต้องค้างในเมืองเวียงจันทน์ 1 คืน (ค่าที่พักจ่ายเอง)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น
 
 
 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page