หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LPB. SOCIETY > จังหวัดน่าน จัดโครงการ“ห้วยโก๋นสู่ประตูอินโดจีน”
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
จังหวัดน่าน จัดโครงการ“ห้วยโก๋นสู่ประตูอินโดจีน”
 

 

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนไทย-ลาว ห้วยโก๋นสู่ประตูอินโดจีนประจำปีงบประมาณ 2554 โดยกำหนดจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ณ. แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว-จ.น่าน ของไทย เมื่อต้นเดือน พ.ค. 54 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิทยา กามนต์ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วย นางพิรมล เจริญเผ่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวศรีวัฒนา หนุนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ. เวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อร่วมประชุมผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดน่าน กับผู้ประกอบการธุรกิจจาก แขวงอุดมไชย และแขวงไชยะบุรี โดยมี นางสมลี สุพันทอง รองเจ้าแขวงไชยะบุรี เป็นหัวหน้าคณะ ให้การต้อนรับคณะของจังหวัดน่าน มีนักธุรกิจผู้ประกอบการแขวงอุดมไชย,แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ราย

จากนั้นคณะฯ ก็ได้ออกเดินทางจาก แขวงอุดมไชย ไปยังแขวงหลวงพระบางทันที การเดินทางเข้าสู่หลวงพระบางครั้งนี้ใช้รถตู้ 3 คัน เป็นพาหนะซึ่งจะต้องเดินทางเป็นระยะทาง 194 ก.ม. ตลอดเส้นทางนี้ผิวจราจรชำรุดเกือบทั้งสาย คณะเจอฝนตลอดเส้นทาง ถึงแขวงหลวงพระบางในตอนค่ำ รุ่งเช้าจึงได้เดินทางไปประชุมกันต่อที่ห้องประชุมแผนกการเงินแขวงหลวงพระบาง

นายวิทยา กามนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายให้ พาณิชย์จังหวัดน่าน เตรียมเปิดประตูส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนไทย-ลาว ห้วยโก๋นสู่ประตูอินโดจีน ณ. แขวงหลวงพระบาง โดยจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้แก่ผู้ค้าทั้งสองฝ่าย ได้พบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน
ด้าน นายภาณุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนไทย-ลาว ห้วยโก๋นสู่ประตูอินโดจีนประจำปีงบประมาณ 2554 โดยกำหนดจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ณ. แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ทั้งนี้เพราะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ในอดีตการค้าของจังหวัดน่านกับเมืองใน สปป.ลาว มักเป็นการค้ากับเมืองขนาดเล็กเช่น เมืองหงสา เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน ซึ่งอยู่ติดชายแดนกับจังหวัดน่าน ส่วนเมืองที่อยู่ไกลออกไปยังไม่มีการค้าขายเนื่องจากเส้นทางคมนาคมไปมาไม่สะดวก และจาก 2 ปีที่ผ่านมาทาง สปป.ลาว ได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น มีการปรับปรุงเส้นทางสายเก่าและตัดถนนสายใหม่ๆ ทำให้การเดินทางจากจังหวัดน่านไปเมืองต่างๆ ใน สปป.ลาว ได้สะดวกและได้ไกลขึ้น

สำหรับแนวทางการค้ากับ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว นั้นที่ผ่านมาแขวงหลวงพระบาง กับ จังหวัดน่านยังไม่ค่อยมีการติดต่อค้าขายกันมากนัก ธุรกิจส่วนใหญ่เน้นหนักไปในทางธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ และยังต้องการลงทุนในด้านนี้อีกจำนวนมาก ขณะเดียวกัน แขวงหลวงพระบางมีการลงทุนร่วมกับจีนในการก่อสร้างทางรถไฟจึงทำให้มีแรงงานชาวจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดจึงเป็นอีกช่องทางที่ทำให้เกิดโอกาสในการลงทุนส่งออกสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเข้ามาในแขวงหลวงพระบาง และแขวงหลวงพระบางไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลสินค้าประเภทอาหารทะเลจึงเป็นอีกชนิดที่สามารถลงทุนทำการค้ากับแขวงหลวงพระบางได้

ท่านบุญเที่ยง หลวงไชยา ผู้เป็นหัวหน้าคณะการค้าของลาวกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ประกอบการค้าของแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 ราย โดยแขวงหลวงพระบาง มีการเพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล้วย ขิง ปอสา ไม้สัก ลูกเดือย ยางพารา และ แขวงหลวงพระบางมีศักยภาพจริงๆ คือทางด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่ดี ว่าเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกมาเยี่ยมเยือนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ฉะนั้น การเดินทางไปในครั้งนี้ก็เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านสินค้าด้านบริการรวมทั้งการท่องเที่ยว ในอนาคตแขวงหลวงพระบางกับจังหวัดน่านก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกัน โดยเฉพาะเมื่อนักท่องเที่ยวที่ทราบว่าการเดินทางผ่านทางด่านห้วยโก๋นของจังหวัดน่าน ไปหลวงพระบางสะดวกมาก สามารถไปได้ทั้งทางรถยนต์และทางเรือ และสามารถนั่งเครื่องบินไปน่าน เดินทางไปขึ้นที่เชียงใหม่บินไปหลวงพระบาง จากหลวงพระบางลงเชียงใหม่ และขึ้นเครื่องจากเชียงใหม่ น่าน และในอนาคตคงไม่เป็นเรื่องยากที่จะมีเครื่องบิน น่านหลวงพระบาง ซึ่งเส้นทางเหล่านี้จะทำให้ชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่มาเที่ยวหลวงพระบางและยังไม่รู้จักจังหวัดน่านได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดอยู่ในจังหวัดน่าน มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การมาร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจังหวัดน่าน ได้นำตัวอย่างสินค้าเทคโนโลยีไปแนะนำให้กับทาง นักธุรกิจ สปป.ลาว ได้รู้จัก เป็นการจุดประกายที่ให้นักธุรกิจทั้งสองฝ่ายได้เชื่อมโยงกันร่วมกันค้าขายต่อไปก็จะทำให้ธุรกิจเงินทองสะพัดในจังหวัดน่านเป็นการช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ไปในตัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวปิดท้าย

 

ที่มา:  สันติไฌญ์ จารุพิพัฒน์บุตร

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง