หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > LPB. SOCIETY > 4 เส้นทางใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
4 เส้นทางใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
 

 

"หลวงพระบาง " ยังคงเป็นจุดหมาย ปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วโลก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปหลวงพระบาง

ในปี 2552 ว่ามีทั้งสิ้น 400,416 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง 245,083 คน นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

เข้าไปยังหลวงพระบาง ในสัดส่วนสูงที่สุดจำนวน 41,300 คน หรือคิดเป็น 11.9% อันดับ 2 เป็นนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ มีสัดส่วน

7.36% ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ตามลำดับ

 

แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะนิยมเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางมากที่สุดในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ทุกวันนี้

การเดินทางจากฝั่งไทยไปยังหลวงพระบาง นั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ในเรื่องระยะเวลา และต้นทุนของการเดินทาง

การเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด คือทางเครื่องบิน ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง โดยบริษัทบางกอก แอร์เวย์ส

และเที่ยวบินระหว่างอุดรธานี-หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว ราคาค่าตั๋วไป-กลับ ตกคนละประมาณ 5,000-6,000 บาท

การเดินทางโดยเรือล่องตามแม่น้ำโขงจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย สามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลาเดินทางนานประมาณ 10 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถยนต์สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ.หนองคายแล้วข้ามไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อขึ้นรถโดยสารจาก

เวียงจันทน์ ผ่านวังเวียง ไปถึงหลวงพระบาง แม้จะเป็นการเดินทางที่ต้นทุนต่ำสุด แต่ก็ใช้เวลานานเช่นกัน  

 

อย่างไรก็ตาม นับแต่กลางปีนี้ (2553) เป็นต้นไปกำลังจะมีเส้นทางสายใหม่ที่สามารถเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่หลวงพระบาง

ได้โดยสะดวกเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างด่านพรมแดนสากลบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ข้ามไปยังเมืองเงิน

แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ต่อไปยังเมืองปากห้วยแคน ริมแม่น้ำโขงในฝั่งแขวงไชยะบุรี

แล้วนั่งเรือบั๊กข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไชย

 

ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน

 

ในโครงการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

รัฐบาลสปป.ลาว โดยให้เงินกู้เป็นเงินรวม 840 ล้านบาท เพื่อสร้างถนนจากเมืองเงินไปยังเมืองปากแบ่ง ระยะทางรวม 52 กิโลเมตร

โดยมีบริษัทแพร่ธำรงวิทย์จากประเทศไทยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2550 จะแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้

ในเดือนมิถุนายนปีนี้ถือเป็นถนนลาดยางสายแรกของแขวงไชยะบุรี

"ทางเส้นนี้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ 90% คิดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ปี 2553 ปัจจุบัน

ได้เปิดใช้แล้วบางส่วน แต่ยังไม่ปลอดภัย เพราะว่ายังไม่ได้ส่งมอบ" วรศักดิ์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแพร่ธำรงวิทย์

บอกความคืบหน้า บริษัทแพร่ธำรงวิทย์เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก แต่มีผลงานในการออกไปรับงานก่อสร้างใน

ประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วหลายโครงการด้วยกันโดยเฉพาะในสปป.ลาว อาทิ การเปิดหน้าดินให้กับเหมืองถ่านหินเวียงภูคา

แขวงหลวงน้ำทา, การก่อสร้างถนนสาย R3a ช่วง 90 กิโลเมตรแรก ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย

จากเมืองปากแบ่งมีเส้นทางที่วิ่งขึ้นไปถึงเมืองไชย แขวงอุดมไชย ซึ่งจะบรรจบกับเส้นทางสาย 13

(เส้นทางเหนือ-ใต้ของ สปป.ลาว) สามารถวกลงมาตามเส้นทางหมายเลข 13 ลงมาได้ถึงหลวงพระบาง และยังต่อลงมาถึง

นครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาวได้อีกด้วย

 

 

เส้นทางจากเมืองเงินไปจนถึงเมืองไชยตามแผนโครงข่ายทางหลวงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ

ว่าเส้นทางสาย R2 หากนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ตัว อ.เมืองน่าน ไปตามเส้นทาง R2 จนกระทั่งถึงหลวงพระบาง

มีความยาวทั้งสิ้น 289 กิโลเมตร

 

อย่างไรก็ตาม เส้นทางสาย R2 ไปยังหลวงพระบางยังมีจุดที่ต้องนั่งเรือบั๊กข้ามแม่น้ำโขง ช่วงระหว่างเมืองปากห้วยแคนกับ

เมืองปากแบ่ง ซึ่ง สพพ.ได้เคยอนุมัติกรอบความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาลสปป.ลาว เพื่อให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง

บริเวณนี้ไว้แล้ว ในวงเงินรวม 800 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2554

"เส้นทางสายนี้จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เพราะเดิมคนลาวจากแขวงไชยะบุรีกับอุดมไชย จะไปมาหาสู่กันได้ทางเรืออย่างเดียว

เพราะไม่มีเส้นทางเลย แต่ปัจจุบันจากบ่อเต็น บ่อหาน ลงมาเมืองไชยถึงเมืองปากแบ่ง รัฐบาลจีนให้ลาวกู้เงินมาก่อสร้างเป็น

ถนนลาดยางแล้ว" วรศักดิ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติกรอบความช่วยเหลือกับ

รัฐบาลสปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ซึ่งจะเป็นการเปิดเส้นทางเชื่อมทางบกระหว่างประเทศไทยกับเมือง

หลวงพระบางเพิ่มอีก 3 เส้นทางด้วยกัน ทั้ง 3 เส้นทางยังเป็นการเปิดช่องทางใหม่ให้อีก 2 จังหวัดคือ อุตรดิตถ์ และ พะเยา

สามารถใช้เป็นประตูเปิดเข้าสู่หลวงพระบาง นอกเหนือจากช่องทางผ่าน จ.น่าน ที่กำลังจะเปิดใช้กลางปีนี้ (2553)

 

เส้นทางแรกยังคงเป็นช่องทางผ่านทาง จ.น่าน ที่จะมีการสร้างถนนเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้น โดยสร้างจากด่านห้วยโก๋น-เมืองเงิน

ไปยังเมืองหงสา ผ่านเมืองเชียงแมน ไปจน ถึงหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการ

ก่อสร้างทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 ปี "ก่อนหน้านี้ ความฝันของคนน่านถูกตัดขาด

เพราะจากน่านไปห้วยโก๋น หงสา หลวงพระบาง ต้องวิ่งกว่า 300 กิโลเมตร เพราะต้องวกกลับลงมาที่แขวงไชยะบุรีก่อนขึ้นไป

หลวงพระบาง แล้วเส้นทางหน้าด่านห้วยโก๋นไปถึงไชยะบุรี ยาวประมาณ 150 กิโลเมตรนั้น ถ้าฝนตกไปไม่ได้เลย

บางวันถ้าโชคดีฝนไม่ตกไปโดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง" วรศักดิ์ให้ข้อมูลและเสริมอีกว่า

"เส้นทางนี้หากสร้างเสร็จจะทำให้ความฝันของคนน่าน ที่จะออกจากน่านตอนเช้าข้ามด่านประมาณ 10 โมงเช้า

สามารถไปรับประทานอาหารกลางวันที่หลวงพระบางได้เลย มีความเป็นจริงขึ้นมาทันที" 

 

เส้นทางสายที่ 2 เป็นการเปิดช่องทางเข้าหลวงพระบางได้จากจ.พะเยา 

ทางสายนี้ใช้ชื่อว่าเส้นทางบ้านฮวก-เมืองเงิน แล้วต่อไปหลวงพระบาง โดยการก่อสร้างจะเริ่มจากหน้าด่านบ้านฮวก

อ.ภูซาง จ.พะเยา เข้ามายังเมืองคอก ผ่านเมือง เชียงฮ่อน มาถึงเมืองเงิน เพื่อบรรจบกับเส้นทางสายเมืองเงิน หงสา

หลวงพระบาง ระยะทางการก่อสร้างประมาณเกือบ 200 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

เมื่อสร้างเสร็จสามารถเดินทางจากพะเยาไปถึงหลวงพระบางได้ โดยออกจากพะเยาตอนเช้า เพื่อไปถึงหลวงพระบาง

ในตอนเย็น จากการสำรวจของผู้จัดการ 360 ํ หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11

ผ่านพิษณุโลก แพร่ และต่อในเส้นทางสาย 102 ไปจนถึงพะเยาแล้ว จากตัว อ.เมือง พะเยา ใช้เส้นทางหมายเลข 1021

ผ่านจนไปถึง อ.เชียงคำ ใช้ระยะทางทั้งสิ้น 82 กิโลเมตร จาก อ.เชียงคำ ไปอีก 6 กิโลเมตร จะถึงแยกโรงเรียนภูซาง

ซึ่งเมื่อเลี้ยวขวาจากแยกภูซาง เข้าไปตามเส้นทางสาย 1093 อีกเพียง 19 กิโลเมตร ก็จะถึงด่านชายแดนบ้านฮวก

เส้นทางสายสาย 1093 ภูซาง-ด่านบ้านฮวกนี้ ยังเชื่อมกับเส้นทางที่สามารถขึ้นไปถึงภูชี้ฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ

 อ.เชียงของ จ.เชียงรายได้อีกด้วย 

 

เส้นทางสายที่ 3 เป็นการเปิดช่องทางเข้าหลวงพระบางได้จากจ.อุตรดิตถ์

ทางสายนี้ใช้ชื่อว่าเส้นทางด่านภูดู่-ปากลาย โดยจะก่อสร้างถนนจากหน้าด่าน ภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ไปถึงเมืองปากลาย

แขวงไชยะบุรี ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 520 ล้านบาท ทางสายนี้จะไปบรรจบกับถนนที่รัฐบาล สปป.ลาว

ได้รับเงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) สำหรับสร้างถนนจากหลวงพระบาง ผ่านไชยะบุรี ลงมาถึงเมืองปากลาย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ จากการสำรวจพบว่าเส้นทางสายนี้เป็นทางออกสู่

หลวงพระบางทางภาคเหนือที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด เมื่อเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 11 จาก จ.พิษณุโลกจะใช้ระยะทาง

ประมาณ 100 กิโลเมตร ก็จะถึงแยกทางเข้า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จ.เลย จากแยกดังกล่าวไปตามถนนสายเดิมอีก 7 กิโลเมตร

ก็จะถึงแยกทางเข้าเขื่อนสิริกิติ์ ตามเส้นทางหมายเลข 1045 จากเขื่อนสิริกิติ์จะใช้ระยะทางอีกประมาณ 100 กิโลเมตรเศษเท่านั้น

ก็จะถึงหน้าด่านภูดู่ ปัจจุบันเมื่อเลี้ยวขวามาตามทางหมายเลข 1045 ที่จะไปเขื่อนสิริกิติ์ขับรถไปประมาณ 1 กิโลเมตร

จะพบป้ายบอกทางซึ่งระบุปลายทางไว้ชัดเจนว่าถนนเส้นนี้สามารถไปถึงปากลาย และหลวงพระบางติดตั้งรอเอาไว้แล้ว

 

เส้นทางใหม่ทั้ง 3 เส้นถือเป็นกรอบการให้ความสนับสนุนทางการเงินจาก สพพ.กับรัฐบาล สปป.ลาว

ที่จะดำเนินการระหว่างปี 2552-2554 ขั้นตอนถัดจากนี้ เป็นเรื่องของการเจรจาในรายละเอียดระหว่างรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ

ว่าจะดำเนินการกับเงินกู้ก้อนนี้และการก่อสร้างที่จะมีขึ้นอย่างไร "ทุกอย่างคงเริ่มเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป"

วรศักดิ์คาดการณ์ เขาบอกว่าแพร่ธำรงวิทย์ก็ให้ความสนใจจะเสนอตัวเข้าประมูลงานก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ทั้ง 3 เส้น

โดยเฉพาะเส้นทางสายห้วยโก๋น-เมืองเงิน-หงสา-เชียงแมน-หลวงพระบาง มูลค่า 2,500 ล้านบาท หวังเพียงว่าเมื่อเส้นทาง

ทุกสายสร้างเสร็จ กระแสความนิยมท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง คงจะไม่ซาลงไปเสียก่อน 

 

  

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง